Sprakforsvaret
   

Brev till Sveriges Arkitekter

From: arne rubensson

To: [email protected]

Sent: Thursday, June 01, 2006 5:16 PM

Subject: competition

Hej,

ursäkta att jag har fräckheten att vända mig till er på ett språk som ni inte vill kännas vid i er arkitekturtävling för tillbyggnad av Stockholms stadsbibliotek.

Ni meddelar att enda tävlingsspråket är engelska. Vilken tur att inte Ragnar Östberg, Torben Grut och Gunnar Asplund längre är i livet. Då kanske de hade varit diskvalificerade direkt.

Arkitektur och byggnadskonst är en viktig del av ett folks nationella medvetande och också en uttrycksform för ett folk - och därför omhuldar vi gamla byggnader, därför kulturmärkesskyddar vi också enkla hus. Med rätta.

En annan uttrycksform för ett folk - och kanske i ännu högre grad - är språket som bärare av känslor och tankar. Att förmena folket dess skaparkraft i något hänseende måste anses som lika illa.

Mina enkla frågor nu: Vem eller vilka har fattat beslut om att endast engelska får användas som tävlingsspråk? Varför fattades detta beslut (vilka tråkiga erfarenheter vid andra tävlingsspråk gjordes gällande?) När togs beslutet? Föregicks beslutet av någon som helst medveten debatt?

Med servila hälsningar

Arne Rubensson - Språkförsvaret

Gå gärna in på vår hemsida för att lära mera

PS. Asplund!  Borde det inte vara Aspengrove? ( skojar)

Tillbaka till Brevarkivet