Sprakforsvaret
   

Brev till Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Box 3045

103 64 Stockholm

Stockholm stad har utlyst en arkitekttävling med anledning av en planerad utbyggnad av Stadsbiblioteket - se vidare http://www.ssb.stockholm.se/templates/OneColumn.asp?id=13092 och http://www.arkitekt.se/asplund

Tävlingen kommer att ske i två etapper, varvid den första inleddes den 1 juni 2006. Prissumman uppgår till 2,2 miljoner svenska kronor.

För att kunna delta i denna arkitekttävling uppställs det dock ett viktigt villkor: ”The language of the competition will be English. All information will be available in English only.”

För det första är inte engelska huvudspråk i Sverige utan svenska. För det andra missgynnar villkoret alla arkitekter som inte har engelska som modersmål, medan arkitekter med engelska som modersmål får en direkt konkurrensfördel. Arkitekter, som inte har engelska som modersmål, kommer att skriva sämre texter på engelska än engelsktalande eller tvingas anlita språkgranskare. Engelska är alltså inget neutralt språk i detta sammanhang. Slutligen står detta villkor i direkt motsättning till den inledande presentationen, i vilken det heter: ”Stockholm as a city is expanding, its inhabitants are becoming younger and more multicultural,...” På vad sätt är bestämmelsen om engelska som enda tävlingsspråk förenlig med begreppet ”mångkulturell”? Stockholm stad borde i stället stoltsera med kompetens i verklig mångspråkighet.

Låt de arkitekter, som deltar i tävlingen, använda svenska – och därmed också danska och norska – och åtminstone stora europeiska språk som tyska, franska och spanska förutom engelska!

Jag antar att prissumman tas från skattemedel. Som skattebetalare vill jag absolut inte delta i denna flagranta diskriminering. Tävlingsvillkoret måste upphävas.

Med vänlig hälsning

Per-Åke Lindblom

Spånga kyrkv. 616

16362 SPÅNGA

Tel:08 7602302

Internettelefon: Lindblom616 (Skype)

Mobiltelefon: 073 9839787

Tillbaka till Brevarkivet

E-post: [email protected]

19/6 2006