Sprakforsvaret
   

Moderna språk hotade i Gy 07

To: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

From: Frank Michael Kirsch/Personal/Sodertorn

Date: 05/24/2006 12:12PM

Subject: moderna språk hotade i Gy 07

 

Hur de moderna språken mobbas i dagens svenska skola och på högskolan beskriver jag i min bok SPRÅKLÖSHET. HUR SVERIGE SKROTAR LÖNSAMMA UTBILDNINGAR, som kan beställas av mig. I inget annat land i världen kallas världsspråk som spanska, ryska, franska och tyska för SMÅSPRÅK. Detta sker bara i svenska myndigheter som Högskoleverket och Södertörns högskola. Den sistnämnda lägger ner spanska, franska, tyska, ryska och polska på en gång - och detta inte på grund av för lite intresse för vår nydanande undervisningsmodell i språk, som används som förebild på flera utländska lärosäten. Med målet att småspråkens "ställning i Stockholmsregionen stärks" (rektors beslutsunderlag) slaktas bland annat "landets i särklass mest vitala och internationellt uppmärksammade germanistik" (Gustav Korlén).

 

Sverige förlorar miljarder kronor årligen på grund av bristfälliga eller obefintliga kunskaper i moderna språk, för att inte tala om kulturförlusterna. I Nederländerna har Exportrådet gjort en analys med resultatet, att landet årligen går miste om 7 miljarder  EURO, eftersom man inte kan läsa tyska offerter och tala i telefon. Som för Nederländerna är även för Sverige Tyskland den största handelspartnern. Men här har man inte ens "identifierat problemet".

 

Och vansinnet med att avskaffa SMÅSPRÅKEN fortsätter. Nu halveras antalet timmar i moderna språk på grund av att inrikning SPRÅK slås ihop med inriktning KULTUR på samhällsvetenskapsprogrammet i gymnasieskolan. Detta går stick i stäv med EU:s handlingsplan för språk, vilken regeringen ställt sig bakom. Sverige är redan nu, som Eurobarometern för tre månader sedan visade, sämst i hela Europa med att lära sig två främmande språk utöver modersmålet.

 

Jag finner det ofattbart, att svenska beslutsfattare står handfallna eller t o m applåderar när kulturellt och ekonomiskt betydande språk tillåts föra en existens på dvärgnivå i Sverige. Ta äntligen ansvar och rätta till denna situation, som har uppstått p g a politiska beslut och inte p g a ungdomars ointresse för språk. Som ungdomar är intresseade av att resa vill de också kunna förstå andra människor och tala.med dem. Att tro och påstå att engelska och internationalisering/europeisering är identiska är bedrägeri på en hel generation.

 

Frank-Michael Kirsch

professor i tyska

Södertörns högskola

141 89 Huddinge

Tillbaka till Brevarkivet