Sprakforsvaret
   

Svar till Kjell Holm om Start fullkornslight

From: Konsumentkontakt

To: [email protected]

Sent: Monday, July 10, 2006 2:20 PM

Subject: Re: Fw: Start fullkornslight

 

Hej  Kjell  !

Tack för din e-post och dina synpunkter. Det är viktigt för oss att synpunkter kommer till vår kännedom. Vi framför dem till berörda inom Lantmännen Axa.

Vanlig START! och START! fullkornslight  är två helt skilda produkter. Smak och konsistens helt olika.  

Med vänlig hälsning/Best regards

Lantmännen Axa

Konsumentkontakt

Ingrid Pettersson

-------------------------------------------

Lantmännen Axa

SE-153 81 Järna

Tel 020-84 84 84

Fax 08-519 788 55

E-post [email protected]

http://www.lantmannen.com

Tillbaka till Brevarkivet