Sprakforsvaret
   

Svar från DO om stadsbibliotekets arkitekttävling 14/7 2006

Hej Per-Åke!

Det här är en internationell tävling där över tusen tävlanden beräknas lämna in sina bidrag. Tävlingsspråket engelska har valts för att relativt många ska kunna delta. Det skulle vara mycket begärt att kräva att de tävlande skulle få lämna in sitt bidrag på vilket språk som helst, eftersom arbetsbördan för juryn skulle bli orimlig.

Att det engelska språket valts istället för det svenska kan snarare ses som en möjlighet för fler personer att bidra till tävlingen i ett internationellt sammanhang.

Med vänliga hälsningar

Paula Jonsson

Utredare

___________________

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO)

Direkt nr: 08-508 88 714

Växel:     08-508 88 700

Fax:        08-508 88 750

Postadress

Box 3045

103 64 Stockholm

Besöksadress: Drottninggatan 89

Besök gärna vår hemsida: www.do.se

Tillbaka till Brevarkivet