Sprakforsvaret
   

Svar till Diskrimineringsombudsmannen 14/7 2006

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO)

Att: Paula Jonsson

Box 3045

10364 Stockholm

Referens: Arkitekttävling Stadsbiblioteket – dnr 749-2006

Hej Paula,

tack för ditt svar! Det verkar dock som om du har läst mitt brev lite slarvigt, eftersom du skriver:

Tävlingsspråket engelska har valts för att relativt många ska kunna delta. Det skulle vara mycket begärt att kräva att de tävlande skulle få lämna in sitt bidrag på vilket språk som helst (min fetstil), eftersom arbetsbördan för juryn skulle bli orimlig.”

Jag skrev inte alls ”på vilket språk som helst” – läs 6000 – 7000 språk, som det beräknas finnas i världen utan ”låt de arkitekter, som deltar i tävlingen, använda svenska – och därmed också danska och norska – och åtminstone stora europeiska språk som tyska, franska och spanska förutom engelska!”  Jag får det till sju (7) språk, varav tre sinsemellan är förståeliga.

Du skriver också:

Att det engelska språket valts istället för det svenska kan snarare ses som en möjlighet för fler personer att bidra till tävlingen i ett internationellt sammanhang.”

Jag argumenterade aldrig i mitt brev (se citatet ovan) för att tävlingsspråket skulle vara svenska i stället för engelska utan för att tävlingsspråken skulle vara svenska och engelska samt fem andra språk. Det säger väl sig självt att ännu fler kan delta i arkitekttävlingen, om sju språk används i stället för ett?!?

Du bemötte heller mitt viktigaste argument, nämligen att språkvillkoret missgynnar alla arkitekter som inte har engelska som modersmål, medan arkitekter med engelska som modersmål får en direkt konkurrensfördel. Arkitekter, som inte har engelska som modersmål, kommer att skriva sämre texter på engelska än engelsktalande eller tvingas anlita språkgranskare. Vissa som inte alls behärskar engelska måste anlita översättare. Det kan dessutom knappast vara ett kriterium på en framstående arkitekt att denne behärskar engelska – det är väl andra färdigheter som efterlyses?

Med vänlig hälsning

Per-Åke Lindblom

Spånga kyrkv. 616

16362 SPÅNGA

Tel:08 7602302

Internettelefon: Lindblom616 (Skype)

Mobiltelefon: 073 9839787

Medlem i Nätverket Språkförsvaret – http://www.sprakforsvaret.se/sf/ - besök gärna vår hemsida.

Tillbaka till Brevarkivet