Sprakforsvaret
   

Svar till Arne Rubensson

Tävlingen om tillbyggnaden av Stadsbiblioteket är en anonym internationell tävling. Det är viktigt för dess trovärdighet att behandla alla som deltar lika och att man inte kan skilja ut svenskspråkiga arkitekter från andra. Tävlingen har också en internationell jury.

Det är ju inte texterna på planscherna som kommer att förmedla de viktigaste budskapen utan det för alla arkitekter gemensamma språket; ritningen och bilden, och det kommer ju i första hand vara arkitekter som lämnar in förslag.

Jag är heller inte så säker på att Asplund skulle ha haft några större problem med engelskan. Inför sitt arbete med stadsbiblioteket gjorde han 1919 en två månaders studieresa till USA. Han kunde uppenbarligen använda sig av de kunskaper han förvärvade på den resan, vilka språkkunskaper han än hade.

Katarina Nilsson

Sveriges Arkitekter

Sekreterare i tävlingsjuryn

Juni 2006