Sprakforsvaret
   

"Internationell" - på svenska också!

Det tråkiga som har hänt i Sverige på senare år är hur man ser på vad ”internationell” betyder, nämligen enbart engelska. Det diskvalificerar och diskriminerar att duktiga yrkesmänniskor inte ska få använda sitt modersmål, i synnerhet som svaret betonar att inte språket är det viktiga. Juryn måste för sitt uppdrag vara införstådd med detta, från början.

Vi behöver inte leka engelsmän/amerikaner, utan det vore önskvärt att fler stod upp för sitt språk, svenskan (det lilla språket i sammanhanget), precis som de gör för finskan och svenskan i Finland.

I förlängningen av Katarina Nilssons svar anas att det enda språk som är icke-diskriminerande språk i ett mångspråkigt samhälle är engelskan, som alla kan lika dåligt (utom de med engelska som modersmål, förstås). Och med dessa tankegångar kan vi säga adjö till svenskan i mer än arkitektursammanhang i framtiden.

Olle Käll

10/7 2006

Tillbaka till "Debatt- och insändararkiv".