Sprakforsvaret
   

Sorglig statistik över filmerna i TV

Idag lördag 29 juli kom en ny notering till sorglig statistik över visade filmer i SvD:s TV-och radiobilaga: alla titlar var engelska, och det är nog första gången. Till och med en italiensk film av Ettore Scola har fått engelsk titel ("Unfair Competition"), fastän just sådana filmer brukar få svensk motsvarighet.

Är det ytterligare ett tecken på att kulturformen film helt och hållet håller på att bli en anglosaxisk angelägenhet, även i Sverige?

För övrigt finns 0 svenska filmer som är nyare än 40 år i kanal 1 - 5 under den kommande veckan. Under 3 av kommande 7 dagar saknas svenska filmer helt i presentationerna.

Efter nästan ett års egen statistik är

79 % av filmerna engelskspråkiga,

6 % svenska filmer yngre än 25 år,

8 % äldre svenska filmer och

7 % från alla andra språkområden tillsammans.

Två frågor:

Vadå mångfald under mångfaldsåret? Måste det vara så här?

Vi får ju till slut impulser från enbart en vinkel av världen.

Olle Käll,

Gävle