Sprakforsvaret
   

Brev till SSM Bygg & Fastighets AB om "Tell Us Tower”

SSM Bygg & Fastighets AB

Scheelegatan 24 

112 28 STOCKHOLM

I maj presenterade SSM ett ”höjdarprojekt”: en skyskrapa på 67 våningar och 350 lägenheter vid Telefonplan i Stockholm. Samtidigt utlyste ert företag en namntävling för att namnge skyskrapan. I ett pressmeddelande från den 9/10 berättade ni att vinnaren nu hade korats för bidraget ”Tell Us Tower”. Vinnarmotiveringen löd:

Tell Us Tower har – som namnet antyder – ’a lot to tell’: Tell Us Tower är Sveriges högsta skyskrapa, som stolt placerar Stockholm på den arkitektoniska Europakartan. Namnet ’Tell Us Tower’ bär en klang från sitt geografisk läge – Telefonplan. Med sin förankring i både historia och framtid är ’Tell Us Tower’ en given vinnare.”

Vi undrar varför inte ett svenskt namn duger. Ordagrant betyder Tell Us Tower “berätta oss torn”, vilket snarast är pidginengelska. Juryns motivering, som måste ha tillkommit mellan skål och vägg, är ovanligt krystad. På vad sätt har namnet mycket att säga - annat än om juryn? Juryn drar alltför stora växlar på att de tre första bokstäverna är gemensamma i Telefonplan, Tell Us och Tellus (utgångspunkten för vinnarens ordlek). Orden har inte ens ett gemensamt ursprung. Vad menar egentligen juryn med att namnet är förankrat i framtiden? Att Sverige kommer att bli engelskspråkigt och att juryn minsann har satsat på rätt häst? Skäms juryn för att skylta med svenska språket?

Juryns namnbeslut vittnar om den felaktiga föreställningen att engelska språket har någon slags inneboende prestige. Låt denna nya byggnad i Sverige få ett svenskt namn!

Med vänliga hälsningar

Marianne Lidholm

Kavlaskärsv. 16

37274 Listerby

Per-Åke Lindblom

Spånga kyrkv. 616

16362 Spånga

23/10 2006