Sprakforsvaret
   

Brev till Stockholm Visitors Board

Brev från Olle Käll den 12 november 2006

Varför enbart på engelska i vissa delar av er broschyr "What's On"?

Jag undrar varför broschyren "What's On?", som väl är en officiell informationsskrift för Stockholm genom Stockholm Visitors Board (vad heter ni på svenska???), inte har svensk text vad gäller museiinformation m.m.? Jag vill inte stå och tänka efter för mycket om vad det står, och någon svensk variant av broschyren såg jag inte till vid Stockholmsbesöket senast. Det var en svensk och en brittisk flagga på framsidan

Varför är förresten texten i broschyren först på engelska, och sedan på svenska? Det borde väl vara tvärtom. "Capital of Scandinavia" i all ära, men Stockholm är väl trots allt fortfarande Sveriges huvudstad, och i huvudsak svenskspråkigt för sina många besökare?

Med önskan om svar

Olle Käll

026 - 65 91 88

 

Svar till Olle Käll, 14 november 2006

Hej Olle!

Tack för dina synpunkter. Vad tråkigt att du inte är nöjd med What’s On.

Syftet med tidningen What’s On Stockholm är att kortfattat och lättöverskådligt ge aktuell information till Stockholms många besökare. Då målgruppen till stor del består av utländska besökare har vi valt att använda engelska som första språk. På museisidorna väljer vi, av utrymmesskäl, att låta den korta beskrivningen enbart stå på engelska.

Vi har en ständigt pågående diskussion kring hur vi kan göra What’s On bättre, och hur vi ska möta de behov som tidningen förväntas tillgodose. Att göra tidningen i första hand på engelska, men med en stor del av materialet även på svenska är den form som på senare tid bäst uppfyllt alla skilda önskemål. Det finns dock alltid anledning att ompröva beslut och se över såväl form som innehåll. Vi tar till oss av de synpunkter vi får in och jobbar ständigt på att göra produkten bättre och våra läsare nöjda.

Vänliga hälsningar

Sofia Johansson

 

Brev 2 från Olle Käll den 14 november 2006

Tack för snabbt svar!

Jag kan ju inte tycka att det är ett orimligt krav att en, antar jag, skattefinansierad organisation som Stockholm Visitors Board behandlar landets huvudspråk - svenska - som minst likvärdigt med engelska. Det kommer väl varje år många 1000-tals turister från olika delar av Sverige, i busslast efter busslast? Går inte de på museum t.ex?

Om svenskan och engelskan skall stå sida vid sida bör landets huvudspråk stå först. Jag har ingen lust att känna mig som språklig gäst i mitt eget land.

Ta detta önskemål på allvar! Det finns fler turister än jag som muttrar över denna utveckling mot ensidig engelska, som accelererat under de senaste åren. Och vi är inte bakåtsträvare, vill bara få läsa / lyssna på det språk som tydligen till helt nyligen var huvudspråk i Stockholm också.

Med önskan om denna enkla ändring

Olle Käll

026 - 65 91 88

 

Svar 2 till Olle Käll, 15 november 2006

Hej Olle!

Jag förstår dina synpunkter, och vi tar dem självklart på allvar. Vi har inga som helst ambitioner att göra oss av med svenskan som språk, vare sig i Stockholm eller övriga landet.

Det jag ville säga var bara att vi inför varje produktion gör en värdering av just den trycksakens syfte och målgrupp. I vissa fall blir resultatet en trycksak helt på svenska, i vissa fall en folder med flera språk sida vid sida och in andra fall flera olika språkversioner av en och samma trycksak. I fallet What’s On har man som sagt valt att låta engelskan ta mer plats. Tittar man på vår webbsida www.stockholmtown.com så står den svenska delen utan jämförelse i omfattning och aktualitet.

Eftersom vår målgrupp, besökare i Stockholm, är så bred och mångspråkig måste vi också erbjuda många olika typer av material. Formen på What’s On Stockholm är inte huggen i sten, och som jag sa tidigare är vi alltid öppna för förslag på förändringar och förbättringar.

Jag tar med mig dina synpunkter till den övriga redaktionen, och vidarebefordrar även ditt mail till tidningens projektledare.

Vänliga hälsningar

Sofia

 

Sofia Johansson

Projektledare Kommunikation

STOCKHOLM BUSINESS REGION

Direct +46 (0)8 508 28 072

P O Box 16282

SE-103 25 Stockholm

Visiting address: Drottninggatan 33  

Tel +46 (0)8 508 28 000

Fax +46 (0)8 508 28 090

www.stockholmbusinessregion.se

www.stockholmtown.com