Sprakforsvaret
   

Varför så mycket engelska i ett svenskt vetenskapsprogram?

----- Original Message -----

From: Olle Käll

To: [email protected]

Sent: Friday, March 30, 2007 1:44 PM

Subject: Varför så mycket engelska i ett svenskt vetenskapsprogram?

Hej!

Jag undrar varför det är så mycket engelska i ett svenskt vetenskapsprogram som i P1:s Vetenskapsradio? Jag tycker det har ökat, och har länge funderat på detta, och nu skriver jag när jag precis hört en ganska lång intervju om tuberkulosforskning i ert Veckomagasin, där den svenskättade forskaren talade engelska med visst svenskt tonfall. Då är det ju långt gånget, när t.o.m. forskare med svenska som modersmål inte kan berätta om sin forskning på svenska.

Varför ska det vara så, och varför är det så mycket tal på engelska i programmet? Man skulle hinna berätta mycket mer om det inte som idag först hördes en forskarröst en stund, och sedan höra samma saker i sammanfattad form på svenska. Varför inte som tidigare låta oss höra den autentiska rösten, och sedan dämpa ner den för en svensk, ordagrann speakerröst? Då skulle det bli tid att höra mer under den korta tid som

Vetenskapsradion har. Dessutom bör väl svenska vara huvudspråk i svensk radio, även om det handlar om internationell forskning? Var skall svenska termer annars användas?

Vi måste komma ifrån att det skulle vara "finare" med forskning på engelska. Det är klart att det är ändamålsenligt under själva forskandet, men jag kan inte komma ifrån misstanken om, att det är detta det handlar om med så mycket engelska i era annars mycket intressanta program.

Jag ser fram emot ett svar på mina frågor.

Med vänliga hälsningar

Olle Käll

Gävle

============================================================================================

Svaret:

----- Original Message -----

From: "Lena Nordlund" <[email protected]>

To: <[email protected]>

Sent: Friday, March 30, 2007 2:35 PM

Subject: Engelska i vetenskapsradion

Hej Olle!

Det hörs knappast mer än förr, men ibland kommer man inte ifrån engelska. Det var inte en forskare med svenska som modersmål, han är född och uppvuxen i Kanade och kunde bara uttala namn med svenskt uttal. Han hade svenska förfäder.

Har man intervjuat en person tycker jag det är viktigt att höra vissa uttalanden med hans egna ord, särskilt om det som här handlar om åsikter. Det är olika skolor men jag blir snarast störd av att höra någon prata på engelska och tonas ned. I stället väljer jag att ta korta ljudillar och att försöka översätta dem med något andra formuleringar så att det inte ska kännas tjatigt. Dessutom översätter jag inte precis alla detaljer, så förstår man engelska får man lite "bonus". Men olika radiomedarbetare gillar olika lösningar, förstås.

Ingen ill var dock längre än 25 sekunder och totalt var det ca 2 och en halv minut på engelska i ett 25 minuter långt program. Är det verkligen för mycket?

Mvh

Lena Nordlund