Sprakforsvaret
   

Frid och fröjd med Bed and Breakfastskylt?

Nej, det är varken frid eller fröjd att en företagare i Nora skall ha inflytande över införandet av vägskyltar på engelska i Sverige. En vägskylt med bild på en säng och kniv och gafflar är det klaraste budskapet till utländska turister även till dem som inte kan engelska. Lägg även till den svenska texten Rum & frukost så ser det exotiskt ut.

Det finns en övertro på engelska/svengelska i företagarvärlden. Det finns ingenting som säger att en engelsk vägskylt ger fler kunder däremot reklam bl a på engelska.

Vägverket följde tidigare Wienkonventionen om att vägskyltar inom Europa ska textas på landets språk. Undantaget är Stop-skylten, en internationell vägskylt också den ett resultat av Wienkonventionen som också finns textad på arabiska, kinesiska och franska m m.

Det behövs ett brett samtal om svenska språket och mängden införda låneord, många gånger onödiga. Tidigare har bl a representanter från politiska partier, föreningen Språkförsvaret, Svenska Akademien belyst språkutvecklingen och detta behövs nu ännu mer.

Fortsätt värna svenskan eftersom det är det samhällsbärande språket i Sverige. Vi har alltså Wienkonventionen att åberopa men ingenting inom landet.

Lars Holm

Stockholm

(Publicerad med författarens tillåtelse)