Sprakforsvaret
   

Good night, Sweden. Usla språkkunskaper leder till miljardförluster.

I DN den 28 juni skriver nationalekonomen Marian Radetzki att allasvenskar av ekonomiska skäl borde gå över till engelska som modersmål. Vad jag som skandinavist och germanist anser om detta galna förslag vill jag inte gå in på här. Jag lovar vidarebefordra idén till några tyska kabarettister.

Radetzkis specialområde är ekonomi. I likhet med den kommande universitetskanslern, som gjort sig känd för ensidigt förespråkande av engelskan på KTH, ser Radetzki saligheten och problemlösningen i förordnad engelska. Svenskarna skall glömma sitt modersmål. Det är så världsfrämmande att man kunde tro att han bor i Absurdistan, där man dock säkert skulle värna om absurdistanskan.

Hur ser verkligheten ut? Ett slående exempel: Nederländernas största handelspartner är Tyskland. En analys av nederländska Exportrådet kom fram till att landet årligen förlorar 7 miljarder euro på grund av obefintliga språkkunskaper bara i tyska. Man kan inte läsa offerter, tala i telefon osv. Även Sveriges största handelspartner är Tyskland.

I motsats till Nederländerna förstår man här i Sverige dock inte problemet med bristande kunskaper i tyska. Är det inte dags att tyskarna lär sig engelska? - underförstått svengelska - resonerar man med nasal röst. Med en sådan attityd är det inte förvånande att Tysklands export till Sverige nästan är dubbelt så stor som den tyska importen från Sverige. Vill man sälja måste man helst kunna köparens språk. Och det har man i Sverige blivit extremt dåligt på. Bland annat tack vare en ensidig och enögd satsning på ett enda främmande språk - engelska - och alltför halvhjärtade satsningar på modersmålet svenska.

Sveriges näringsliv behöver de moderna språken, vilket många svenska beslutsfattare inte fattat än. De kanske redan tänker med sin ofta knaggliga, stympade engelska. Läs EU-rapporten ”Effects on the European Economy of Shortages of Foreign Language Skills in Enterprise” (finns på franska, engelska och tyska på nätet): Europa förlorar årligen mer än 900 miljarder kronor på grund av dåliga kunskaper i världsspråken.

En ensidig satsning på engelska är helt fel väg. Världen är större än så. Det är språklig mångfald som behövs, och därmed självklart goda kunskaper i svenska. Då blir det också  lättare att lära sig främmande språk. Ungdomarna vill det. Och ekonomin skulle må mycket bättre av det.

Men så länge till och med Högskoleverket och Vetenskapsrådet applåderar när en "mångkulturell och mångvetenskaplig" högskola med Östersjö- och Östeuropaprofil - Södertörn – avskaffar världsspråken spanska, ryska, tyska, franska och polska som egna ämnen har absurdismen vunnit ännu ett slag i detta land, där dessa språk officiellt kallas för SMÅSPRÅK.

Good night, Sweden.

Frank-Michael Kirsch

Docent i skandinavistik och professor i tyska

(Här publicerad med författarens tillåtelse)