Sprakforsvaret
   

Nationalitetsfrågan

 

Språkfrågan är på väg upp ännu en gång. Som alltid är det pöbel i farten. EU, det anglosachsiska kapitalet och det nordiska (inklusive det finlandssvenska) vill få bort de nordiska språken och ersätta dem med engelskan. De försöker att beröva oss vårt språk, vår kultur och vårt kulturarv, hela vår identitet och allt vi i Norden har varit stolta över. I förlängningen skall vi dra runt i världen som en identitetslös massa i jakt på arbete.

I Finland hetsar kapitalet mot finlandssvenskan och finlandssvenskarna. Det började med att man avskaffade studentsvenskan och nyligen försökte man lägga ned radio extrem, sedan följde försöket att krossa de svenska tv-nyhterna och en ledande centerpartist i Yles förvaltningsråd insinuerade i en artikel i Helsingin Sanomat att man borde lägga ned den svenska tv-kanalen. Exempel på hur man arbetar är skyltningen för Kampen i Helsingfors. Kampen ägs idag av anglosachsiskt kapital. Därför har det inbyggda Kampen bara fått ett finskt namn. Från början är det ett svenskt namn, som i dag ej får finnas till. Det är så de arbetar.

Under 1800-talet räddades det finska språket och utvecklades av svenskspråkiga. Om de inte hade gripit in hade finskan i dag inte varit ett kulturspråk och hade inte talats söder om Tammerfors. Nu är det så, att svenskan är hotad (både i Finland och Sverige), och vi behöver den finska intelligentians stöd i kampen för vårt modersmål och ett tvåspråkigt Finland. Pöbeln arbetar genom att via Suomalaisuuden Liitto och andra organisationer hetsa mot svenskan och svenskarna. När man har knäckt svenskan står finnarna i tur att utplånas, varför kampen för tvåspråkigheten också är en kamp för finskan. De nordiska språken är handelshinder och offer för den anglosachsiska kulturrimperialismen.  I hela Skandinavien har intelligentian därför tagit upp kampen mot engelskan. Se www.sprakforsvaret.se.

Jag älskar den finska kulturen och det finska språket. För att kunna gå till offensiven, måste vi vara ett steg före staten och kapitalet. Nu är det gudskelov också så att de finlandssvenska fonderna och Finska kulturfonden splittrar kapitalet och det måste vi utnyttja. För att kunna kämpa behöver vi en organisation, och det vore bra om vi sammanslöt oss i någon motsvarighet till Språkförsvaret i Sverige.

Ulf Modin

fri forskare

Helsingfors

[email protected].

 

(Publicerad under rubriken "Engelskan tar över" i Hufvudstadsbladet - här med författarens tillåtelse)