Sprakforsvaret
   

Brev till Sjöfartsverket om de nya "internationella" sjökorten

Sjöfartsverket
Att: Generaldirektör Jan-Olof Selén
       Sjöfartsverkets styrelse
60178 Norrköping

I senaste numret av tidningen Turist nr 3/2008 stod följande att läsa:
 
"Sjöfartsverket vill bli en del av världen. Under 2008 tas därför svenskan bort från alla våra sjökort. Text och förkortningar kommer att ersättas av engelska motsvarigheter. Naturreservat ändras til Nature Reserve, linjefärja blir cable-ferry, förkortningar som t.ex La (för lerbotten) blir Cy (för Clay) med mera. Förkortningar för fasta sjömärken som kummel och båk (Kl och Bk) tas bort helt. Än så länge blir dock svenska ort- och naturnamn kvar, till exempel i ö-namn".

Först trodde jag att detta var ett aprilskämt, men vid närmare kontroll av innehållet på er webbplats visade det sig att uppgifterna tyvärr stämde.

Hur motiverar ni detta beslut? Varför duger inte svenska språket längre på sjökort över svenska farvatten? De flesta båtar som trafikerar svenska farvatten är väl fortfararande svenska? Vad är det som hindrar att de svenska beteckningarna står först och att man anger engelskspråkiga beteckningar under eller i parentes, om det skulle behövas? Varför förutsätter ni att alla svenska båtägare förstår de engelska förkortningarna?

I Språklagsutredningens författningsförslag, som förväntas ligga till grund för en regeringsproposition i höst, heter det: ”10 § Språket i domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra organ som fullgör uppgifter i offentlig verksamhet är svenska.” Hur rimmar ert beslut med den föreslagna lagparagrafen? Sjöfartsverkets verksamhet finansieras delvis med statliga anslag. När beslöt Sveriges riksdag att svenska språket steg för steg ska avlägsnas från de sjökort, som framställs i Sverige?

Med vänlig hälsning

Per-Åke Lindblom

Spånga kyrkv. 616
16362 SPÅNGA
Mobiltelefon: 073 7782302
E-post: [email protected]

25/5 2008