Sprakforsvaret
   

Brev till Sjöfartverket om de nya sjökorten

Susanne Ljung Adriansson
Lönnö 202
819 64 Hållnäs
e-post: [email protected]                      2008-05-30 


Sjöfartsverket
Att: Generaldirektör Jan-Olof Selén
        Sjöfartsverkets styrelse
601 78 Norrköping


De nya sjökorten


Med anledning av att jag fått veta att Sjöfartsverket avser att under 2008 byta ut svenska mot engelska i de svenska sjökorten, vill jag för det första framföra min kritik mot detta beslut, och för det andra fråga er om anledningen till detta.

Enligt IHO får ju även sjökort enligt deras standard innehålla text på ”nationellt” språk, så det kan inte vara någon motivering.

Jag undrar om ansvariga på Sjöfartsverket verkligen har tänkt igenom detta beslut, vad det innebär för alla användare av sjökort i Sverige, som naturligtvis till övervägande del är svenskspråkiga, och vad det kan innebära för sjösäkerheten.

Man frågar sig också hur andra länder gör med sina sjökort, om de också utesluter sina egna språk till förmån för engelska. Enligt uppgift har i varje fall Finland inga sådana planer.

Det enklaste, om man nu vill ha engelska termer, är givetvis att ha dem både på engelska och svenska! Skulle det verkligen vara omöjligt att införa denna självklara lösning?

Ytterligare en reflektion: På er hemsida skriver ni: ”Sjöfart är en mycket internationell verksamhet där det officiella språket är engelska”. Visst, men Sjöfartsverkets verksamhet ska även, förutom handelssjöfarten, ”ta hänsyn till fritidsbåtstrafikens, fiskets och marinens intressen” också enligt er hemsida. Det gör ni inte genom att ta bort svenska språket från sjökorten! Jag anser det vara en rättighet att från svenska offentliga verk och myndigheter få information på svenska, och snart kommer med största sannolikhet detta också att stipuleras av svensk lagstiftning, nämligen i den av Språkutredningen föreslagen lagen om svenska som samhällsbärande språk.

Jag önskar alltså få en motivering till Sjöfartsverkets beslut om borttagande av svenska på sjökorten och varför man (tydligen) inte anser att de ska vara tvåspråkiga.

Med vänlig hälsning

Susanne Ljung Adriansson