Sprakforsvaret
   

Svar till Åke Magnusson, Sjöfartsverket

Susanne Ljung Adriansson
Lönnö 202
819 64 Hållnäs
e-post: [email protected] 2008-06-11  


Sjöfartsverket
Sjökartenheten
Åke Magnusson
601 78 Norrköping


Bäste Åke Magnusson!

Tack för ditt svar om sjökorten.

Jag anser dock att jag inte fått svar på den fråga mitt brev handlade om: Varför Sjöfartsverket tar bort svenskan från svenska sjökort.

Istället presenterar du ett försvar för att engelska används inom internationell sjöfart och annan trafik - något jag aldrig ifrågasatte i mitt brev. Det jag - och Språkförsvaret - vänder oss emot är inte engelska som sådan, och att den används internationellt, utan att svenskan i Sverige på ett onödigt sätt trängs undan av engelska.

Om det nu är möjligt att ha tvåspråkiga sjökort, varför inte behålla dem så? Har tidningen Turist fel när den i nr 3/2008 skriver "Under 2008 tas därför svenskan bort från alla våra sjökort. Text och förkortningar kommer att ersättas av engelska motsvarigheter."?

Med vänlig hälsning

Susanne Ljung Adriansson