Sprakforsvaret
   

Ang utropen på engelska i tunnelbanan och visningarna av konst i tunnelbanan

Storstockholms Lokaltrafik
Kundtjänst
Box 30047
104 25 Stockholm                                                             2008-07-04

Ang utropen på engelska i tunnelbanan och visningarna av konst i tunnelbanan

Jag skulle vilja framföra min åsikt angående detta. Vad gäller utropen så måste väl detta vara att underskatta intelligensen hos engelsktalande utländska besökare. Vad skulle t ex  ”nästa Skarpnäck” betyda om inte att nästa station heter just Skarpnäck? Finns det någon som skulle tro att det betyder att nästnästa station heter så, eller att förra stationen hette så? Jag läste en bloggkommentar där någon kallade det för ”fördummande av turister” och jag är böjd att instämma i detta.

En annan aspekt på detta med onödiga utrop på engelska, och även guidningarna i tunnelbanan enbart på engelska som främmande språk, är att man överbetonar engelskans betydelse inom turismen. Alla utländska besökare kommer inte från engelsktalande länder, tvärtom visar statistik att de flesta kommer från Norge, därnäst kommer Tyskland och Danmark. Storbritannien och USA kommer först på femte och sjätte plats. Dessutom ökar besöken från Schweiz, Ryssland och Spanien, Polen och Kina. Turistbranschen borde satsa på mångspråkighet när det gäller broschyrer, webbplatser och guidningar, det skulle ge ett bättre intryck än att utländska turister kan få bilden av att Sverige är någon sorts anglosaxisk koloni, med all information på engelska och svenska och inget annat. Jag är själv engagerad med att utveckla turismen på min hemort, och vet av erfarenhet att det är bra att kunna något mer främmande språk än engelska när man jobbar inom denna bransch.

Alltså: Sluta med dessa löjeväckande utrop på engelska i tunnelbanan, och utveckla flerspråkigheten inom turistnäringen, i SLs fall genom att erbjuda konstguidningar på åtminstone  något mer stort ”turistspråk”,  det är mitt råd.

Med vänlig hälsning

Susanne Ljung Adriansson
Lönnö 202
819 64 Hållnäs
e-post: [email protected]