Sprakforsvaret
   

Brev till Peter Terpstra, turismanalytiker hos Nutek, om vägverkets skyltar

Hej Peter Terpstra,
 
jag skriver angående diskussionen om Vägverkets brunvita skyltar, som jag har läst om på SR:s webbsida. Du förespråkar att skyltarna ska vara på engelska, men där tycker jag du har fel.
 
Ett fel som du och tyvärr många med dig gör är att tro att det endast räcker med engelska så fort det handlar om besökare från utlandet! Det gör det nämligen inte. Det är precis som Niclas Nilsson på Vägverket säger, att vilket språk ska vi i så fall ha på skyltarna, engelska, tyska eller kanske spanska. Som du säkert vet är många utländska turister från Tyskland. Och franska och spanska är andra stora språk. Eftersom jag själv har arbetat inom turistnäringen vet jag att språkkunskaper är viktigt, och då gäller det inte bara engelska utan även andra stora språk, inte minst tyska, men även franska och spanska. Jag har själv haft nytta av mina kunskaper i tyska och franska många gånger i kontakter med utländska besökare. Om man vill främja utländsk turism till Sverige är språkkunskaper hos dem som jobbar i denna bransch tusen gånger viktigare än engelska vägskyltar.
 
För att återgå till vägskyltarna: Självklart ska offentliga skyltar vara på svenska i Sverige! Och - där det är nödvändigt, t ex på flygplatser - även på engelska. Men vägskyltar, även de brunvita, är något annat. Ofta visar de vägen till något specifikt, som skulle vara svårt att översätta till något annat språk. Ta t ex skylten "Vallonbruken" som finns i norra Uppland. Du kan väl inte på allvar mena att det skulle stå något i stil med "Wallonian ironworks" på dem? T o m i turistbroschyrerna på engelska, tyska och franska om vallonbruken används denna term, med förklaring på resp. språk. Men en skylt måste ju vara kortfattad.
 
Dessutom: Kanske är det så att de utländska besökarna, inte kräver att allt ska vara precis som hemma - om de är från ett anglosaxiskt land. Eller, om de är från ett land med ett annat språk än engelska kanske det t o m kan vara en fördel att inte all information är på engelska och åter engelska. Det kanske rent av gör ett sämre intryck på dem - de kan få intrycket av att Sverige är en anglosaxisk koloni.
 
Nej, satsa på mångspråkighet i stället, inom den svenska turismen, när det gäller personer som möter turister, och broschyrer, webbsidor och annat informationsmaterial, och låt vägskyltarna i Sverige förbli på svenska!
 
Med vänlig hälsning
 
Susanne Ljung Adriansson

27/6 2008