Sprakforsvaret
   

Brevväxling med Claés Sandén, Näringslivsavdelningen Kristianstad

 

(Texten läses nedifrån och upp. Vissa smärre strykningar, som inte påverkar sakinnehållet, har gjorts.)

----- Original Message -----
From: Sandén Claes
To: Susanne Ljung Adriansson
Sent: Wednesday, August 27, 2008 7:45 AM
Subject: SV: Spirit of food

Hej Susanne,
 
Glömde informera dig om en sak. Kommunen gör just nu en utvärdering på hela vårt profilarbete. Denna utredning ska vara klar månadsskiftet september/oktober. Det kan bli som du säger två olika typer av logotyper, en svensk och en engelsk. Det kan också bli så att utvärderingen visar att det är rätt/eller fel att använda en engelsk variant.


Utvärderingen har gjorts av en utomstående konsult utan någon som helst inblandning av kommunen och bl a har ett stort antal personer både i kommunen och utanför kommunen intervjuats om vårt arbete.
Vi kommer med spänning läsa utredningen eftersom den kommer att påverka vårt arbete väldigt mycket.
 
Jag hoppas jag får möjlighet att presentera utredningens svar på det du kommenterat till oss
 
Med vänlig hälsning
 
Claes Sandén

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Från: Susanne Ljung Adriansson
Skickat: den 26 augusti 2008 19:03
Till: Sandén Claes
Ämne: Re: Spirit of food

Tack för snabbt och utförligt svar.


Det är ju positivt att ni också använder deviser på svenska i marknadsföringen. När jag kollade på kommunens hemsida under "Turism" hittade jag också uttrycket "Matriket". Detta och de deviser du nämner är mycket mer klara och tydliga och säger svenskar mer om Kristianstads kommun än vad "Spirit of food" gör. Som märks på mitt blogginlägg väcker detta uttryck mest undran (och jag tror inte att jag är unik där). Dels över språkvalet - den överväldigande majoriteten av kommuner använder ju sig av svenska slogans. Dels över vad uttrycket egentligen betyder och hur det relaterar till Kristianstad.


“Spirit of food” är ju emellertid mer än bara en slogan, det ingår i en logotyp och har en egen hemsida. Du skriver: “Spirit of food står för ‘känslan för mat’”. En tanke som omedelbart slog mig när jag läste det var: Vad hindrar egentligen att de har två varianter av logotypen, en på svenska där det står “Känsla för mat” och så den på engelska?


På Spirit of foods hemsida hittade jag dessa rader:
Vår profil ska synas och verka både nationellt och internationellt. Därför har vi ett engelskt uttryck.


Dessa ord är mycket intressanta, för de visar i ett nötskal, inte bara hur ni inom Kristianstads kommun har tänkt när ni har valt “spirit of food”, utan också vilken inställning svenska marknadsförare  och svenskt näringsliv i allmänhet har till att använda engelska. Man tror att det går bra att använda engelska genomgående, likaväl i Sverige som i resten av världen. Men det är inte bara jag, utan många med mig, som inte vill gå med på att svenska utan vidare byts ut mot engelska i Sverige. Trots all anglifiering är det fortfarande svenska som är huvudspråket i Sverige. Det förtjänar att påpekas, i detta sammanhang och i många andra.


Med vänlig hälsning

Susanne Ljung Adriansson

---------------------------------------------------------------------------------------------------
----- Original Message -----
From: Sandén Claes
To: Susanne Ljung Adriansson
Sent: Monday, August 25, 2008 2:43 PM
Subject: SV: Spirit of food

Hej Susanne,
 
Tack för ditt mail.För att stilla din nyfikenhet om varför Kristianstad just valde en sådan slogan behöver jag beskriva processen lite kort.


År 2003 gjordes en nogrann och utförlig process om vilken profil Kristianstad skulle marknadsföras under. Handelsstaden, Vattenriket och vår danska historia var några av de profiler man diskuterade.När utredningen var klar, denna gjordes i nära samarbete med högskola och företag i trakten, kom man fram till att livsmedel var vår profil.Kristianstad är Sveriges livsmedelstätaste kommun när det gäller företag som på något sätt har sin verksamhet förlagd mot livmedelshantering. Därför finns det även två andra devicer vi använder när vi marknadsför oss, "Sveriges centrum för livsmedel,mat och dryck" eller "Nästan varje dag äter eller dricker du något från Kristianstad".
 
När det gäller vår logotyp, Spirit of food, finns där en en förklaring till varför den ser ut som den gör. Den gröna färgen står för miljön här i Kristianstad, läs gärna mer om vårt arbete med miljön på vår hemsida www.kristianstad.se, Spirit of food står för "känslan för mat" och till sist den kupade handen med fyra fingrar står för C4 vår grundares förkortning (Kung Christian den 4e). Handen kan också tolkas om man för den kupade handen mot munnen, det internationella tecknet för att äta.
 
När det sen gäller din kommentar om varför inte på svenska? Och intrycket av att en liten kommun vill verka stor och internationell? Ja kommunen är inte stor, ca 78 000 invånare. Däremot har vi ett av världens mest kända varumärke, Absolut i vår kommun. Fabriken ligger i Åhus. Dessutom har vi en av Europas största kryddtillverkare i vår kommun också, Lyckeby Cullinar AB, äger bl a Knorr. Därför har vi mycket internationella besök i vår kommun. Att vi just valt den engelska varianten, Spirit of food, är just att få många att komma ihåg den som är här på besök. När vi marknadsför oss i Sverige försöker vi så ofta som möjligt lägga in någon av våra två svenska varianter.
 
Vi håller just nu på att göra en utvärdering av vårt profilarbete och tiden får väl visa om vi kommer att fortsätta med den engelska versionen i vår logotyp eller inte.
 
Jag är oerhört tacksam över dina funderingar och kommentarer och hoppas att mitt svar gett dig någon form av svar
 
Med vänlig hälsning
Claes Sandén
Näringslivsavdelningen
291 80 Kristianstad

Claes Sandén
Projektledare
[email protected]
Tfn: 044-13 61 46 Vxl: 044-13 50 00
Mobil: 0733-13 96 74 Fax: 044-12 33 55
Besöksadress: Ö Storgatan 25
www.kristianstad.se, www.spiritoffood.se