Sprakforsvaret
   

Svar till Peter Terpstra

 

Hej och tack för svaret.


Du skriver att turistnäringen vill ha flerspråkiga brunvita skyltar. Du nämner ingenting om språket, men det har tidigare framgått att det från Nuteks sida önskas att de förutom svenska också ska vara på engelska. Men varför krångla till det med flera språk, som genast ställer till problem, för vilket språk ska man i så fall välja, som Niclas Nilsson på Vägverket också har undrat. Du och dina kolleger kan väl inte vara okunniga om att det finns något som heter symboler, och som ofta används på offentliga skyltar, just för att komma till rätta med språkförbistringsproblemet? Det används redan på en del brunvita skyltar, t ex på skylten "Glasriket" finns även en symbol som visar en glasblåsare. Och för utomhusbad, som du nämner i ditt svar till mig, finns det ju redan en vedertagen symbol. Det skulle säkert gå att införa flera symboler till de brunvita skyltarna än glasblåsaren. Att använda sig av symboler är både mer rättvist och neutralt. Dels gynnas inte besökare från anglofona länder, utan skyltarna är lika förståeliga för alla, dels ger det inte intrycket att engelska är ett officiellt andraspråk i Sverige, vilket svensk/engelska skyltar skulle göra.


Flera studier av turism visar att lokal identitet är en viktig faktor för ett turistmål. Om man överför det till ett vidare perspektiv kan man fråga sig hur bilden av Sverige i resten av världen skulle påverkas om landet blir så anglifierat att det uppfattas som en anglosaxisk enklav i Norden (och mig veterligen har inget europeiskt land utanför de brittiska öarna brunvita vägskyltar på både nationalspråket och engelska). Det skulle i så fall knappast gynna Sverige som turistland.


 Med vänlig hälsning


 Susanne Ljung Adriansson