Sprakforsvaret
   

Svar till Susanne Ljung Adriansson

From: Peter Terpstra
To: Susanne Ljung-Adriansson
Sent: Monday, September 01, 2008 9:59 AM
Subject: Sv: Re: Ang. språk på de brunvita vägskyltarna

Hej igen


Naturligtvis är symboler en bra lösning. Här har vi Frankrike som ett gott exempel. Men bäst vore, som turistnäringen själva har framfört, att vägvisningen sker med anläggningarnas/besöksmålens namn. I de fall man inte använder anläggningarnas/besöksmålens namn eller en symbol, menar jag att engelska i likhet med skyltningen på flygplatser och andra kollektiva transportmedel vore den bästa lösningen för att vägleda den växande skaran av utländska besökare i Sverige.


Med vänliga hälsningar/Best regards

Peter Terpstra
Turismanalytiker/Tourism Analyst

Nutek, Swedish Agency for Economic and Regional Growth
P.O. Box 4044/Götgatan 74
SE-117 86 Stockholm, Sweden
Phone: +46 (0) 8 681 92 31/91 00
www.nutek.se/turistnaringen or www.nutek.se/sb/d/759