Sprakforsvaret
   

Förteckning över tidskrifter som fick ett tummen upp-diplom oktober 2008

 

1. Arbetsmarknad och arbetsliv

2. Arkiv, samhälle och forskning

3. Bebyggelsehistorisk tidskrift

4. Økonomistyring & informatik

5. Svensk Epidemiologisk förenings tidskrift

6. Statens folkhälsoinstituts publiceringar

7. Fornvännen, tidskrift för svensk antikvarisk forskning

8. Förvaltningsrättslig Tidskrift

9. Tidskrift för genusvetenskap

10. Nordisk Samhällsgeografisk Tidskrift

11. Kyrkohistorisk årsskrift

12. Lambda Nordica

13. Locus, flerdisciplinär tidskrift för forskning om barn och ungdomar

14. Läkartidningen

15. Nordisk alkohol- & narkotikatidskrift

16. Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift

17. Religion & Livsfrågor

18. Socialmedicinsk tidskrift

19. Socialvetenskaplig Tidskrift

20. Sociologisk forskning

21. Statsvetenskaplig tidskrift

22. Utbildning & Demokrati, vetenskaplig tidskrift för didaktik och utbildningspolitik

23. Vård i Norden

24. Aiolos, tidskrift för litteratur, teori och estetik

25. Aspekt, svenskspråkig tidskrift för Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

26. Ekonomiska Samfundets Tidskrift

27. Entomologisk tidskrift, vetenskaplig tidskrift inom entomologi

28. Filosofisk tidskrift

29. Finsk tidskrift, svenskspråkig tidskrift för vitterhet, kultur, ekonomi och politik

30. Forum, svenskspråkig tidskrift för ekonomi & teknik

31. Glänta, tidskrift för filosofi, konst, litteratur, psykoanalys, film och kritik

32. Heraldisk Tidskrift, Skandinaviens ledande vetenskapliga heraldiska tidskrift

33. Human IT, vetenskaplig tidskrift för studier av IT ur ett humanvetenskapligt perspektiv

34. Häften för kritiska studier

35. Landsbygdens Folk, svenskspråkig tidning för landsbygdens läsare

36. Marinarkeologisk tidskrift

37. Nordisk Museologi, nordisk vetenskaplig tidskrift för studier av museum

38. Nordisk Geriatrik

39. Svensk Rehabilitering, tidskrift för medicinsk och social rehabilitering

40. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri

41. PLAN, tidskrift för samhällsplanering och debatt

42. Scandia, vetenskaplig tidskrift för historieforskning

43. Skogsbruket, svenskspråkig tidskrift för skogsbruk

44. Svensk religionshistorisk årsskrift

45. Tandläkartidningen, vetenskaplig tidskrift inom odontologisk vetenskap

46. Tidskrift för litteraturvetenskap, ambulerande tidskrift för litteraturvetenskap

47. Tvärsnitt, Vetenskapsrådets tidskrift om humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning

2008-09-18