Sprakforsvaret
   

Brevväxling med Naturhistoriska museet om "Rainbow animals"

 

(Brevväxlingen läses nedifrån och upp)

From: Susanne Ljung Adriansson
To: Claes Enger
Sent: Tuesday, November 11, 2008 4:18 PM
Subject: Re: Rainbow animals


Tack för svaret. Jag har inga synpunkter på utställningens innehåll, utan frågan gällde endast varför dess namn är på engelska.


Att texten till utställningen även finns på engelska är ju inget argument för att titeln ska vara på engelska. Och som du själv skriver är besökarna till 90% från Sverige. Du nämner att museet anlitat en kommunikationsbyrå - min gissning är att det var den som föreslog det engelska namnet, eftersom reklam- och mediabranschen i Sverige är oerhört anglifierad. Det tråkiga är att naturhistoriska riksmuseet som statlig myndighet bidrar till denna anglifiering genom sitt val av "Rainbow Animals".


Med vänlig hälsning
Susanne Ljung Adriansson


From: Claes Enger
To: '[email protected]'
Sent: Tuesday, November 11, 2008 1:55 PM
Subject: SV: Rainbow animals

Hej!


Vi har mottagit din fråga/synpunkt kring namnet "Rainbow Animals - Om homosexualitet i djurvärlden".


Utställningen är en norsk produktion med originaltiteln "Mot naturens ordning?" (Mot Naturens Orden? på norska). Norge hade ett uttalat syfte att visa att homosexualitet är naturligt, genom att visa att homosexualitet förekommer i djurärlden.


Att verka för alla människors lika värde gäller för alla statliga myndigheter. Vad som är naturligt eller onaturligt, eller mot naturens ordning, är dock inte vår sak att peka på. Vad som är naturligt kan uppfattas på olika sätt; att det förekommer i naturen eller att det är vanligt förekommande...T ex våldtäkt är vanligt förekommande hos gräsänder - är det då ett naturligt beteende?
Vi konstaterar att homosexualitet förekommer hos människan och att homosexuella beteenden även förekommer hos djur. För att beskriva detta tycker vi att "Rainbow Animals - Om homosexualitet i djurvärlden" är ett mycket bra namn. Vi har haft ganska omfattande diskussioner kring namnfrågan, bland annat med vår kommunikationsbyrå och även med Norges Naturhistoriska museum. Man kan ha språkliga synpunkter på vår titel. Naturligtvis skulle man kunna tänka sig en titel som "regnbågsdjur".


Samtliga texter i utställningen är tvåspråkiga, så vi välkomnar även engelskspråkiga besökare även om ca 90% av våra besökare är svenskspråkiga. Vår tvåspråkiga titel vänder sig till alla våra besökare och behöver inte översättas. Engelska titlar använder vi ibland till utländska Cosmonovafilmer liksom utländska vandringsutställningar där vi anser att  den engelska titeln passar bättre. (Jfr biotitlar). För alla våra basutställningar har vi svenska namn och det tänker vi fortsätta med.


Vi får frågor kring homosexualitet hos djur till museet. Vi ser därför att vi har en uppgift att informera kring detta. Vi är en statlig myndighet och i vårt myndighetsuppdrag ingår att ge informatiom hur det fungerar i djurvärlden, naturen mm. Värderingarna får våra besökare stå för själva.

Välkommen att besöka utställningen!

Med vänlig hälsning


Från: Åsa Brandt
Skickat: den 11 november 2008 11:12
Till: Claes Enger
Kopia: Rebecca Fredriksson
Ämne: VB: Rainbow animals
Hälsningar Åsa

Från: Susanne Ljung Adriansson [mailto:[email protected]]
Skickat: den 11 november 2008 09:21
Till: info
Ämne: Rainbow animals
 
Hej nrm!
 
Jag skulle vilja veta varför denna utställning har ett namn på engelska. Hur har man tänkt? Det naturliga(!) vore väl att ha ett svenskt namn. Varför inte "Regnbågsdjur"?
 
Jag önskar att denna min fråga vidarebefordras till någon som varit ansvarig för utställningen.
 
Tack på förhand.
 
Med vänlig hälsning
 
Susanne Ljung Adriansson