Sprakforsvaret
   

Brevväxling med representant för Högskolan i Gävle om "Liberal Arts"

 

(Brevväxlingen läses nedifrån och upp)


Tack för svaret om hur tankarna gått inför namnförslaget, intressant att veta.
Min reflektion är att om nu ett uttryck som "de fria vetenskaperna" börjar vinna mark i Sverige vore väl de bästa att ha det namnet i första hand, och möjligen "liberal arts" som tillägg istället.


Det finns en statlig utredning om svenskans ställning i Sverige (SOU 2008:26), som med största säkerhet nästa år kommer att resultera i en lag om svenska som huvudspråk i Sverige. Ett språkpolitiskt mål där är att svenskan ska vara ett komplett och samhällsbärande språk. Om man då använder oöversatta engelska benämningar på nya utbildningar gör ju det svenska språket fattigare, som att det inte skulle gå att skapa nya svenska ord och uttryck. Humanioran har ju ändå hittills varit ganska förskonad från denna anglifiering, till skillnad från naturvetenskapen och ekonomi. Visst är internationalisering både bra och nödvändigt, men för den skull finns det ju ingenting som säger att utbildningar/institutioner osv inte ska benämnas på svenska i Sverige. Det finns ju också engelska benämningar på dem, som används internationellt. Utredningen lägger också ansvar för offentlig verksamhet för att svenska termer ska användas och utvecklas när det gäller respektive myndighets ansvarsområde.


Låt mig till slut säga att själva satsningen på den nya utbildningen tycker jag verkar vällovlig. Humaniora och en bred allmänbildning behöver lyftas fram, helt klart. Det framgår av artikeln att de som går utbildningen ska bli "kritiskt tänkande och analyserande individer med bred allmänbildning". Desto tråkigare skulle det då vara om själva benämningen på utbildningen okritiskt och oreflekterat kopieras från engelskan.


Vänliga hälsningar
Susanne Ljung AdrianssonHej Susanne!

Tack för ditt mail! Det är alltid roligt när rapportering av olika slag om högskolans verksamhet röner uppmärksamhet!

Jag kan förstå att du reagerar på det föreslagna namnet "Liberal Arts". Jag är själv ingen vän av snabba inlån av ord och uttryck. Tyvärr sitter vi i något av ett dilemma, dock. Idéerna bakom Liberal Arts går ju mycket långt tillbaka i Europas utbildningshistoria (jämför artes liberales) och fångar väl våra tankar kring hur vi vill forma delar av vår utbildning på Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap här i Gävle. Det är dessutom ett vedertaget uttryck bland företrädare för de humanistiska vetenskaperna. Den svenska översättningen som ligger närmast uttrycket Liberal Arts är "de fria konsterna" och det bedömer vi som mindre lämpligt, framför allt på grund av att det i dagens språkbruk leder tankarna till konstnärlig verksamhet. Det finns funderingar på ett tillägg till det föreslagna namnet, nämligen "de fria vetenskaperna" - ett uttryck som börjar vinna mark i svenskt språkbruk.

Med vänlig hälsning
Tore

Tore Nilsson, FD
Prefekt, universitetslektor i engelska
Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap
Högskolan i Gävle


Tore Nilsson
Högskolan i  Gävle
Angående namnändring till ”Liberal Arts”

Hej,
 
Jag skriver till dig som prefekt för institutionen för humaniora och samhällsvetenskap eftersom jag läst i Arbetarbladet 10/12 att din institution planerar att ändra namnet på en av sina avdelningar till "Liberal Arts" (artikelrubriken var "Högskolan planerar ny utbildning").
 
Liberal Arts? Varför använda engelska på en avdelning på en svensk högskola? Varför inte det naturliga - svenska? Jag har själv ingen anknytning till högskolan i Gävle, men jag reagerade negativt på denna onödiga anglifiering.
 
I artikeln står att detta "Liberal Arts" skulle vara inriktat mot bred allmänbildning. Man misstänker att ni försöker efterlikna det amerikanska "Liberal arts college" som ju är inriktat på en högskola som ger en bred allmänbildning, till skillnad från mer specialiserade och yrkesinriktade utbildningar. Men snälla ni på högskolan - varför kopiera ett amerikanskt uttryck! Varför duger inte svenska språket? I artikeln står att din institution kämpar för att de mjukare vetenskaperna inte ska hamna i strykklass. Och det är bra - men en institution för humaniora borde väl också ha känsla för svenska språket! Det om något hör väl till humaniora.
 
Jag hoppas ni tänker om angående detta. Nog borde det väl gå att hitta på ett svenskt namn på avdelningen istället för detta löjliga kopierande rakt av av ett amerikanskt begrepp?!
 
Med vänlig hälsning
 
Susanne Ljung Adriansson
14/12 2008
 

Åter till Brevarkiv!