Sprakforsvaret
   

Om "Liberal Arts" på Högskolan i Gävle

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap
Högskolan i Gävle
Tore Nilsson
Högskolan i Gävle
Ämne: Angående namnändring till "Liberal Arts"
 
Hej,
 
jag har läst brevväxlingen mellan dig och Susanne Ljung Adriansson, vilken finns utlagd i Språkförsvarets brevarkiv. Jag är helt överens med hennes argumentation i sak. Dock vill jag göra ett tillägg. Jag gick nämligen in på en amerikansk utbildningsportal, där "Liberal Arts" kommenteras:
 

"Students with a liberal arts education are prepared for today's evolving world of work. Liberal arts graduates are attractive to employers because they have developed the skills necessary to adapt in an ever-changing workforce. Yet many individuals do not understand what a liberal arts education is (min fetstil), why it is appealing to employers, or how students can prepare for careers related to liberal arts."
 
Om begreppet "liberal arts" inte ens är entydigt för engelskspråkiga studenter, varför skulle det då vara klart för svenskspråkiga studenter? Det går givetvis att ha en svensk huvudbeteckning och ange "liberal arts" efter eller under huvudbeteckningen. Borde inte "de fria vetenskaperna" följt av "liberal arts" gå bra? Eller så skulle ni helt enkelt kunna tala om en "bildningshögskola"! Ni skulle ju också kunna konsultera utomstående, till exempel Språkrådet, om lämpligt ordval. Men att använda ett engelskt uttryck är ett fattigdomsbevis - då kan ni lika gärna använda det latinska originalet.
 
Med vänliga hälsningar,
 
 
Per-Åke Lindblom
 
Spånga kyrkv. 616
16362 SPÅNGA
Tel:08 7602302
Mobiltelefon: 073 7782302
Arbetet: 08/50848335
E-post: [email protected]
           
6/1 2009