Sprakforsvaret
   

Följebrev till rundbrev till partiernas EU-kandidater

Bästa/-e kandidat till EU-parlamentet,

inför valet till EU-parlamentet den 7 juni 2009 skulle Nätverket Språkförsvaret gärna vilja veta vilken syn du har på EU:s språkpolitik liksom svenska språkets roll inom EU. Därför  har vi sammanställt ett antal frågor som vi hoppas att du vill besvara. Vi tackar på förhand för din medverkan.

Svaren kommer att publiceras fortlöpande på Språkförsvarets webbplats – http://www.sprakforsvaret.se/sf/.

Nätverket Språkförsvaret
genom

Per-Owe Albinsson/Olle Käll/Per-Åke Lindblom/Hillo Nordström/Arne Rubensson

5/4 2009