Sprakforsvaret
   

Svar från Tuve Skånberg (Kristdemokraterna) 5/4 2009

 

Se Språkförsvarets frågor till kandidaterna till EU-parlamentet!

 

1. Svar: Jag delar åsikten i den strukna meningen. Svenska bör användas utom när det är lämpligare att använda annat språk. 
 

2. Svar:  Det är svårt att ha någon åsikt om detta. Tolkning är viktig för att få exakt förståelse, inte bara ungefärlig.

 

3. Svar: Ja, det är viktigt att vidmakthålla svenskan i EU-arbetet, och att också ledamöterna av Europaparlamentet har goda språkkunskaper i andra stora språk som engelska, tyska och franska.

 

4. Svar: Nej, jag behärskar svenska bättre än andra språk.


5. Svar:  Jag utgår från att jag ska tala svenska, men har inga problem att uttrycka mig i tal och skrift på engelska, och förstår och talar tyska hyfsat och franska något.


6. Svar: Ja, om vi inte hävdar vårt språk i akademiska sammanhang eller i EU-politiska blir det marginaliserat. 

 

7. Svar: Jag delar målsättningen, ett främmande språk utöver engelskan bör varje EU-medborgare erbjudas undervisning i.


8. Svar: Jag ser positivt på att engelskan är arbetsspråk vid mindre överläggningar och sammanträden. Jag har arbetat och undervisat på engelska under ett år i USA och finner att det är både möjligt och stimulerande, och att det går bra att få ett helt funktionellt bruk av engelskan. Men för att hävda svenskan bör svenska brukas i plenum.

 

vänliga hälsningar

Tuve Skånberg

Tuve Skånberg, ThD
Director of the Clapham Institute
Eldaregatan 8
S276 60 Skillinge
Sweden
Phone +46 (0)414-30373
Mobile phone +46 (0)70-6715392
E mail [email protected]
www.claphaminstitutet.se www.clapham.se
Blogg http://tuveskanberg.wordpress.com

5/4 2009