Sprakforsvaret
   

Svar från Sofia Modigh (Kristdemokraterna) 5/4 2009

 

Se Språkförsvarets frågor till kandidaterna till EU-parlamentet!

1. Svar: Min uppfattning är att tolkning behövs i EU för att alla länder tillfullo ska förstå såväl debatter som dokument. Däremot anser jag inte att tolkning i EU ska användas som ett politiskt instrument för att värna svenskan som språk.

2. Svar: Jag drar slutsatsen att våra ministrar är språkbegåvade och därför inte anser sig behöva tolkning. 

3. Svar: Ja, jag tycker det är viktigt att svenska språket vidmakhålls i EU-arbetet, inte minst för att mellanvalsdemokratin ska fungera i Sverige. Jag tror absolut att svenskar har lättare att sätta sig in i EU-arbetet när information, material och handlingar finns på deras eget språk.

4. Svar: Nej

5. Svar: Svenska

6. Svar: För mig är språk inte bara ett verktyg för kommunikation utan också en bärare av kultur och traditioner. Jag tycker den mångfald som Europas olika nationaliteter har ska vidmakthållas och ser språken som en viktig del i den mångfalden.

7. Svar: Som rekommendation har jag inget emot en sådan målsättning från EU. Jag tror språkkunskap är bra i en alltmer internationaliserad värld och dessutom ofta till en stor nytta och glädje för den enskilda individen.

8. Svar: Som jag ser det har en slags ”European English” vuxit fram vilket jag tycker är positivt för det gränsöverskridande samarbetet. Viljan att försöka förstå varandra är en bra grund för fred och konfliktlösning. Möjligen är detta ett gissel för britterna som får sitt språk delvis förvanskat. Oavsett vilket språk som är dominerande riskerar personer som kan det språket att få ett övertag över de som inte kan. Just i EU-samarbetet är det viktigt att språket inte blir någons/någras verktyg för att rubba balansen och maktdelningen mellan de 27 medlemsländerna.

Sofia Modigh

[email protected]
EU-kandidat
Kristdemokraterna


5/4 2009