Sprakforsvaret
   

Svar från Gudrun Brunegård (Kristdemokraterna) 5/4 2009

 

Se Språkförsvarets frågor till kandidaterna till EU-parlamentet!


I. Svar:  Jag tycker det är viktigt att det alltid ska finnas tillgång till tolk till de nationella språken, eftersom det finns nyanser i främmande språk, som kan vara svåra att känna till om man inte har mycket goda språkkunskaper. När det gäller så viktiga frågor, som de som avhandlas och beslutas i EU-samarbetet, så är det viktigt att kunna förstå minsta kommatecken.


2. Svar: Min gissning är att de svenska delegaterna tycker sig ha tillräckligt bra språkkunskaper ändå.

 

3. Svar:  Ja, att kunna tala ett främmande språk flytande får aldrig bli en förutsättning för politiskt förtroendeuppdrag. Svar: Ja.


4. Svar: Inte lika bra, eftersom det är svenska som är mitt modersmål.


5. Svar:  Svenska, så långt det går, i annat fall engelska (jag har en fil.kand med engelska som huvudämne, 60 "gamla" högskolepoäng).

6. Svar: Ja. Se svaret på fråga 1.

 
7. Svar: Jag tycker det är en god målsättning, för att underlätta kontakter utanför de egna språkgränserna. Genom att kunna samtala med andra ökar möjligheten till förståelse för andra människor och kulturer och därmed minskar också risken för fördomar.


8. Svar: Engelska är ett globalt sett stort och gångbart språk, så det är en högst rimlig utveckling. För oss svenskar är engelskan ett språkhistoriskt mer närliggande språk, vilket gör det lättare för oss att lära oss att lära engelska hjälpligt. Å andra sidan invaggas man just därför lätt i en falsk trygghet att förstå och göra sig förstådd bättre än vad som i själva verket är fallet. Även om man behärskar ett språk hjälpligt, så missar man lätt viktiga nyanser, vilket kan ha avgörande betydelse i känsliga förhandlingar med hårfina avvägningar.

Gudrun Brunegård
070-581 52 78
Blogg: http://gudrungrunnar.blogspot.com/
Hemsida: www.kristdemokraterna.se/gudrunbrunegard

5/4 2009