Sprakforsvaret
   

Svar från Sven Bergström (Centerpartiet) 5/4 2009

 

Se Språkförsvarets frågor till kandidaterna till EU-parlamentet!

1. Svar: Jag tycker gott att man kunde haft kvar också denna mening.

2. Svar: Antagligen att våra parlamentariker inte anser sig behöva mera tolkning.

3. Svar: ja.  Svar: ja.

4. Svar: Nej, men klarar engelska ganska bra och förstår tyska hyggligt.

5. Svar: Svenska

6. Svar:  Ja. Därför att EU skall fortsätta att vara ett tydligt mellanstatligt samarbete och inte glida iväg mot ett europas förenta stater.

7. Svar: EU skall inte lägga sig i hur olika länder utformar sin språkundervisning. Det är en nationell fråga. Dock tycker jag att det är framsynt och klokt att lära sig flera språk utöver sitt modersmål.

8. Svar:  Det är bättre med engelska än franska bl a därför att många av de nya medlemsländerna behärskar engelska bättre än franska.

Sven Bergström
Riksdagsman (c)
Ledamot av trafikutskottet
070-343 94 95

5/4 2009