Sprakforsvaret
   

Svar från Christofer Fjellner (Moderaterna) 7/4 2009

 

Se Språkförsvarets frågor till EU-kandidaterna!

1. Svar: Jag representerar de moderata väljarna i europaparlamentet och är varken bunden av eller har uppfattningar om hur regeringen bör agera när de företräder Sverige. Det vore orimligt att från riksdag och regering dikter hur vi som direktvalda väljer att utöva vårt mandat eller företräda våra väljare.
 
2. Svar: Trenden gör mig orolig då jag av egen erfarenhet vet jag att svenska företrädare oftast gör det bäst när de väljer att framträda med sitt modersmål. Jag kan dock omöjligt avgöra om de avsatta medlen är rimliga, och därav kan jag heller inte avgöra om Sveriges förbrukning om 10% av dessa medel är oroväckande lite.
 
3. Svar:  Ja.
 
4. Svar: Nej.
 
5. Svar: Svenska
 
6. Svar: Ja. Att upprätthålla flerspråkigheten är viktigt för att säkra lika möjligheter till inflytande. Medborgarna har rätt att kunna företrädas av den de anser representerar deras åsikter och värderingar bäst och för att detta ska vara praktiskt möjligt måste det vara möjligt att utöva sitt ämbete på sitt modersmål.
 
7. Svar: EU har inte och bör inte få kompetens vad gäller utbildning. Som allmän ambitionen betraktat är det dock angeläget att fler lär sig ett andra främmande språk. I mitt arbete ser jag dagligen värdet av att kunna kommunicera med mina kollegor på deras modersmål.
 
8. Svar: Jag ser inga direkta problem med denna utveckling utan drar tvärtom personligen nytta av den, då min engelska är betydligt bättre än min franska. Detta är dock och bör fortsatt förbli en spontan utveckling.


Christofer Fjellner
[email protected]

7/4 2009