Sprakforsvaret
   

Svar från Anders Ekberg (Folkpartiet) 9/4 2009

 

Se Språkförsvarets frågor till kandidaterna till EU-parlamentet!

1. Svar: Alla har rätt att tala sitt eget språk. Ibland kan det dock vara smartare att använda ett annat språk än svenskan, om man t ex snabbt vill få fram sin mening.

2. Svar: Slutsatsen är att de som anställs vid den svenska representationen klarar av att förhandla på fler språk än svenska, vilket är bra, då får Sverige större inflytande.

3. Svar: Man ska kunna delta i Europasamarbetet utan att vara språkexpert, det är givet, men jag tror inte det är en stor fråga.

4. Svar: Nej, svenska är mitt förstaspråk och alla människor har ett huvudspråk och mitt fall är det svenska. Behärskar dock engelska mycket bra och tyska bra.

5. Svar: Först och främst svenska, men det kan bero vem man tilltalar eller vad frågan handlar om.

6. Svar: Ja, alla har rätt till sitt eget språk.

7. Svar: Självklart vore det bra om vi lärde oss fler språk än bara engelska men man ska också komma ihåg att vår engelska också behöver bli bättre. Att lära sig språk är berikande och kan man  t ex tre språk är det lättare att lära sig ett fjärde.

8. Svar: Att säga att engelska är det dominerande arbetsspråket beror på t ex vilken institution vi pratar om. Jag tror nog att det bara är i Europaparlamentet som engelskan dominerar, i alla de andra är det franska som gäller. En utveckling mot mer engelska och mindre franska är bra då fler pratar engelska än franska.

Anders Ekberg
___________________________________________________
Riksdagskansliet
[email protected] • Riksdagen • SE-100 12 Stockholm
MOB 0046 70 854 90 62 • www.folkpartiet.sewww.oneseat.eu

9/4 2009