Sprakforsvaret
   

Svar från Anna Hedh (Socialdemokraterna) 12/4 2009

 

Se Språkförsvarets frågor till kandidaterna till EU-parlamentet!
 

1. Svar: Jag anser att alla ska kunna arbeta på sitt hemlands språk på lika villkor. Man ska inte behöva vara språkexpert för att representera Sverige och Europa i parlamentet.
 

2. Svar: Att vi svenskar tror att vi måste och att vi är kapabla att prata engelska i alla sammanhang. Som ovan anser jag att alla ska ha samma möjligheter till tolkning och att man ska prata på sitt hemlandsspråk även i ministerrådet.
 

3. Svar: Absolut ska svenska språket vidmakthållas i EU-arbetet, som det är i dag får vi tillexempel inte tolkning på de möten som är viktigast ur min synpunkt, nämligen gruppmötena med mina partikamrater i utskotten. Det är då de viktigaste frågorna debatteras.dessutom är det odemokratiskt att de 5 huvudspråken alltid får sina handlingar i tid medans vi andra kan få en handling en dag innan omröstning.
 

4. Svar: Nej.
 

5. Svar: Jag använder bara svenskan om det inte är ett ändringsförslag som tillkommit i sista minuten.
 

6. Svar: Ja, vi ska fortsätta upprätthålla denna språkpolitik av demokratiska skäl, alla ska kunna arbeta på lika villkor och de som sitter i EU-parlamentet ska representera det europeiska folket och ska inte behöva vara språkexperter.
 

7. Svar: Jag tycker det är en bra målsättning, det är ju en fördel att kunna många språk.
 

8. Svar: Jag tror fler behärskar engelskan och därför är det bra!

Anna Hedh (s)
12/4 2009