Sprakforsvaret
   

Svar från Gudrun Schyman (Femistiskt initiativ) 13/4 2009

 

Se Språkförsvarets frågor till kandidaterna till EU-parlamentet! 
 

1. Svar: Min uppfattning är att alla ska kunna göra sig förstådda på sitt eget modermål och att det därför ska finnas möjlighet till tolkning i alla sammanhang. De "särskilda skälen" ska vara undantag och det borde framgå.
 

2. Svar: En slutsats är att många svenska eu-ledamöter tycker att de klarar sig bra med engelska. En annan slutsats är att det kanske finns ett "tryck" på att hålla nere kostnaderna, vilket naturligtvis inte är bra, särskilt inte om det finns de som egentligen inte kan förstå eller uttrycka sig till fullo på ett främmande språk. Det skulle i så fall betyda att meningne "Svenskans ställning som officiellt språk i europeiska Unionen ska värnas" inte tas på allvar.
 

3. Svar: Se svaret på fråga 1. Brister det i tolkningsmöjligheterna kan det säkert innebära att fler drar sig för att medverka i EU-sammanhang.
 

4. Svar: Nej. Jag behärskar engelska bra men inte lika bra som svenska. Nyanserna försvinner lätt.
 

5. Svar: Svenska.

 
6. Svar: Ja, absolut! För att få en bred demokratisk förankring i samarbetet är det nödvändigt att alla ska kunna delta, oavsett språkkunskaper. Det ska gälla samma princip för små språkområden som för stora.
 

7. Svar: Att kunna flera språk ger möjligheter till vidgade vyer och är något eftersträvansvärt. Vill jag arbeta och/eller studera eller semestra i något annat land är det en absolut fördel att kunna ett språk som fler behärskar. Att EU har denna målsättning för skolan är bra men ska inte inkräkta på möjligheterna att få tala sitt modersmål inom ramen för EU-samarbetet.
 

8. Svar: Engelskan är ett världsspråk av en annan omfattning än franskan. Alltså underlättas samarbetet mellan EU och övriga världen. Samtidigt finns det en risk med att ett enskilt språk dominerar över alla andra. Risken är att andra språk utdefinieras som ointressanta och till slut kanske underkänns som arbetsspråk, t.ex. genom att tolkningsmöjligheterna inskränks.
 
 
Gudrun Schyman, första namn på listan för Feministiskt initiativ
Klockaregården
272 94 Simrishamn
tel        0414-21022
mobil   070-3439592
www.schyman.se

13/4 2009