Sprakforsvaret
   

Svar från Hans Wallmark (Moderaterna) 13/4 2009

 


Se Språkförsvarets frågor till kandidaterna till EU-parlamentet!


1. Svar: Det som är mest effektivt och framgångsrikt är det språk som för stunden skall användas. I normalfallet torde det vara svenska, inte minst då juridiska texter och dokument diskuteras. Det finns dock skäl att vara praktisk och situationsanpassad. Syftet måste vara att nå framgång för svenska intressen och de politiska idéer jag företräder. Målen måste alltid vara överordnade medlen.


2. Svar: Jag har själv som ledamot av riksdagens kulturutskott fört samtal med den rumänske kommissionären ansvarig för språkfrågor kring just detta. Han uppmanade Sverige att i större utsträckning använda sig av just tolkning. Jag tror för egen del att det gäller att se till den konkreta situationen. Ju mer specifika lagtexter och juridiska förslag med många facktermer som diskuteras desto viktigare att ha professionell tolkhjälp. Baserat på erfarenheter från den svenska riksdagen kan jag konstatera att alla möten med parlamentariker inte har den digniteten.


3. Svar: Jag tror ur juridiskt- och förhandlingsperspektiv att det är viktigt att svenska språket vidmakthålls i EU-arbetet. Jag tror emellertid att det absolut viktigaste för svenska medborgares syn på EU är att parlamentarikerna gör ett bra jobb, är tydliga och lyckas förankra samt förklara den egna politiken hemma i Sverige. På svenska i tal som skrift!


4. Svar: Nej, svenska behärskar jag bäst. Som boende i Öresundsregionen tycker jag mig dock kunna behärska danska, norska och finlandssvenska tämligen obehindrat. Som ledamot av Nordiska Rådet är jag också en varm anhängare av de nordiska språken.


5. Svar: För närvarande känner jag inte till rutinerna i Europaparlamentet. I Sveriges riksdag har jag tämligen ofta och obehindrat använt mig av svenska språket som jag känner mig mycket henmma med. För mig är svenska språket det som bäst kan användas för att uttrycka tankar, åsikter och idéer. Jag drömmer på svenska!


6. Svar: Europas styrka är dess mångfald. Just olikhet i historia, traditioner, kultur, religion och språk är kontinentens tillgång. Jag är en varm anhängare av mångfald. Den exakta utformningen av korsvis översättning mellan 23 språk och förhoppningsvis fler stater som blir medlemmar kan jag inte uttala mig om. Svenska som talas av drygt 9 miljoner i Sverige och några hundratusentals i Finland är dock inget litet språk utan kommer även i framtiden att kräva en omfattande tolknings- och översättningsverksamhet.


7. Svar: Språk är en viktig nyckel till förståelse och nya kulturella intryck. Målsättningen om två främmande språk är god. Jag tror också fler svenskar i vuxen ålder både vill som kommer att försöka lära sig ytterligare något nytt främmande språk. Spanska lär ligga bra till.


8. Svar: Det är praktiskt med ett "världsspråk". Många i Sverige känner det komfortabelt att använda sig av engelska, kulturellt och politiskt finns också en stark atlantisk koppling. Intresse för engelska skall dock inte övertolkas som att vi har förmågan att föra kvalificerade samtal med många facktermer på engelska.

Hans Wallmark

Redaktör/Riksdagsledamot
Kandidat till Europaparlamentet (M)

13/4 2009