Sprakforsvaret
   

Svar från Ella Bohlin (Kristdemokraterna) 19/4 2009

 

Se Språkförsvarets frågor till kandidaterna till EU-parlamentet!


1. Svar: Jag tycker inte att det är Riksdagens primära uppgift att fastställa hur tolkningen ska se ut i EU-parlamentet. Därför har jag ingen invändning mot att denna mening ur Språklagsutredningen ströks.

 

2. Svar: Jag drar slutsatsen att ministrarna behärskar de språk som talas vid sammanträdena och därmed inte anser sig behöva tolkningen. Det innebär inte något negativt som jag ser det.


3. Svar: Ja, jag tycker det är viktigt att svenska språket bevaras i EU-arbetet. När det gäller information om EU till respektiva lands medborgare är det självklart att den skall ges på det egna språket. Det främjar demokrati och öppenhet.

 

4. Svar:  Ja, engelska. Jag har även studerat tyska på gymnasienivå och vistats i Tyskland på sommarskola under gymnasiet för att förbättra min tyska.

 

5. Svar: Engelska.


6. Svar: Ja. Det mångfalden är något som berikar samhället, vårt land och hela Europa, inte minst eftersom så mycket annat tenderar att likformas både inom och utom nationsgränserna.


7. Svar: Jag ser inte detta som någon grundläggande fråga för EU att ägna sig åt. Givetvis är det positivt att européerna lär sig flera språk men jag litar på att de enskilda länderna är kvalificerade att avgöra detta på egen hand. Jag tror på subsidiaritetsprincipen som säger att besluten skall fattas på lägsta effektiva nivå. Det är sklija ut vad EU skall ägna sig åt och inte.


8. Svar: Jag ser inget negativt med denna utveckling. Engelsk är trots att allt ett språk som många behärskar och så länge det underlättar kommunikation mellan människor tror jag det är bra.

Ella Bohlin

[email protected]

19/4 2009