Sprakforsvaret
   

Svar från Peter Lilja (Junilistan) 20/4 2009

 

Se Språkförsvarets frågor till kandidaterna till EU-parlamentet!
 

1. Svar:  Meningen bör omgående återinföras. Detta är grunden för en god kommunikation mellan människor med olika språkbruk för att skapa möjlighet att nå samförstånd. Meningen har ett större demokratiskt värde än vad de som författat den senaste regeringspropositionen insett.
 

2. Svar:  Språkförbistring har skapat många missförstånd i olika sammanhang. Att använda tolk när den ställs till förfogande är av godo. Att vi svenskar kan hålla en social språkmiljö är naturligtvis en av orsakerna men när det kommer till olika teknikaliteter inom olika ämnesområden bör tolk användas.
 

3. Svar: Ja, jag anser att samtliga språk inom EU ska samma möjlighet. Att de som vi företräder också begriper vad vi säger och även får del av översättning och tydligt språk främjar demokratin. Idag har exempelvis TV utsändningar från EU-parlamentet, de svenskar som ser dessa utsändningar uppfattar naturligtvis oss bättre ifall vi talat svenska.
 

4. Svar: Nej, svenskan är mitt modersmål, men jag behärskar engelska, norska, danska, tyska och förstår en hel del finska, polska och spanska.

 

5. Svar: Svenska, det är vårt officiella språk. 

 

6. SvarSå länge EU har för avsikt att uppfattas som en demokratisk organisation ska denna språkpolitik upprätthållas, ja. En förutsättning för att inse och förstå de frågor som avhandlas är att samtliga begriper vad som framförs. 

 

7. Svar: Det är en rikedom att kunna kommunicera med andra människor, språk är dessutom roligt. Målsättningen är i och för sig god men detta ska inte EU hantera, det är upp till varje medlemsland och i synnerhet varje individ. 

 

8. Svar: Tyvärr i takt med ambition att skapa ett Europas Förenta Stater kommer förmodligen många språk att trängas undan med argument om kostnad och effektivitet. Svenskan ligger i farozonen, de språk som kommer att vara vinnare är franska, tyska och engelska. Detta är en oönskad utveckling och får effekt på demokratin och samförstånd i upprättandet av olika dokument med olika tolkningar och synonymer. Fördelen kostnadseffektivitet, nackdelen demokratiunderskott.
 
 

Med vänlig hälsning
Peter Lilja, Junilistan
Kandidat nummer sex.


20/4 2009