Sprakforsvaret
   

 

Se Språkförsvarets frågor till EU-kandidaterna!


1. Svar: Jag anser att det är en vettig princip, även om det bör vara upp till var och en att avgöra vilket språk man vill använda. 

 

2. Svar: Det är svårt att dra slutsatser av detta.

 


3. Svar: Viktigt att alla medborgare kan ta del av dokument och beslut. Grundläggande för EU:s demokratiska legitimitet. Viktigt representanter från alla länder ska kunna delta i arbetet och inte hindras på grund av vilka språk man behärskar.


4. Svar: Engelska nästan lika bra som svenska, har haft engelska som arbetsspråk i många år.

 

5. Svar: Svenska. Men det  kan hända att jag tar till engelskan om jag inte hittar bra svenskt uttryck för vad jag vill säga. Engelskan har fler nyanser.


6. Svar: Ja, se svar fråga 3.

 
7. Svar: Folkpartiet har länge betonat vikten av språkkunskaper. Det viktigaste är självklart att man behärskar sitt eget språk ordentligt. För att få fler att läsa fler språk kommer elever från och med nästa år att få särskilda meritpoäng för dessa kurser.


8. Svar: Detta är en naturlig utveckling, mycket berpende på att EU nu har fler medlemsänder. Dessutom lär sig nästan alla engelska i skolan. Och som jag nämnt tidigare inrymmer engelskan fler ord än svenskan vilket ger möjlighet att nyansera vad man vill ha sagt.

 

Mvh
Barbro Westerholm

[email protected]

21/4 2009