Sprakforsvaret
   

Svar från Marit Paulsen (Folkpartiet) 24/4 2009

 

Se Språkförsvarets frågor till kandidaterna till EU-parlamentet!

 

1. Svar: När jag satt i Europaparlamentet talade jag alltid svenska vid möten där det fanns tolkning.

 

2. Svar: Slutsatsen man kan dra är väl att vi svenskar tror att vi är väldigt bra på engelska. Om det sedan är korrekt eller ej överlåter jag till andra att bedöma.

 

3. Svar: Ja, på båda frågorna.

 

4. Svar: Nej.

 

5. Svar: Svenska.

 

6. Svar: Ja. Att det erbjuds tolkning är viktigt för att alla parlamentariker ska ha rätt att uttrycka sig på ett språk som de behärskar till fullo. Det handlar också om den demokratiska principen att Europaparlamentet måste vara tillgängligt och förståeligt för alla medborgare.

 

7. Svar: Språkkunskaper är bra. Att kunna tala med varandra är ju första steget mot att lära känna varandra, och med bättre språk- och kulturkunskaper skulle vi nog kunna undvika en hel del internationella konflikter.

 

8. Svar: Det underlättar naturligtvis samarbetet om många talar samma språk – om inte annat så blir de spontana mötena i korridorerna mer givande. Men till syvende och sist är det mycket viktigt att det finns tolkning vid alla officiella möten.

Marit Paulsen

24/4 2009