Sprakforsvaret
   

 

Se Språkförsvarets frågor till kandidaterna till EU-parlamentet! 


1. Svar: Det svenska språket är en förutsättning för det demokratiska samtalet. Eftersom vi tänker och kommunicerar på svenska så är det av största vikt att svenskan används i EU av oss som representerar Sverige.

 

2. Svar:  Sverige är också ett land där engelskan är väldigt utbredd men oavsett det så är det inget skäl till att inte begära tolkning. Jag hoppas att det inte beror på dålig närvaro i parlamentet eller på ett ointresse för vad som sägs.
 

3. Svar: Det är självklart viktigt att svenska språket vidmakthålls men det påverkar varken från eller till medborgarnas syn på EU och dess byråkrati.

 

4. Svar: Jag behärskar engelska men inte lika bra som svenska. Tyskan har jag lättare för att förstå än för att tala.
 

5. Svar: Svenska.


6. Svar: Vi anser inte att EU ska fortsätta utan avveckla EU och införa ett mellanstatligt samarbete där Europas språk vidmakthålls och uppvärderas.


7. Svar: Vi anser att fokus ska läggas på att lära sig sitt modersmål riktigt bra för att öka bildningen hos våra medborgare. Svenska språket är ett ytterst nyansrikt och vackert språk som dessvärre är på väg att utarmas och ord och nyanser försvinner. I Sverige har vi även dialekter som är värda att bevara och vara rädda om.


8. Svar: Det är en logisk utveckling av EU som allt mer bygger på konformism vilket oroar oss Sverigedemokrater. En fördel skulle kunna vara att förståelsen ökar för varandra men det negativa är att allt rör sig mot mitten där nyanser suddas ut och ett enfaldigt språk och tänkande växer fram i Europa.
 

Carina Herrstedt SD
Kandidat Europaparlamentet
[email protected]

2/5 2009