Sprakforsvaret
   

Svar från Ulf Holm (Miljöpartiet) 3/5 2009

 

Se Språkförsvarets frågor till kandidaterna till EU-parlamentet!


1. Svar: Jag tycker det är synd att den meningen ströks. Finns ingen anledning att ta bort den. Jag har i riksdagen också lyft upp frågan om bristen på svenska i de handlingar som vi får i riksdagens EU-nämnd,  se hemställanspunkt 13. Alltför ofta är underlagen på engelska.

 

2. Svar: Det låter oroväckande att Sverige beställer minst tolkning. Tror det beror på att vi svenskar ofta har en övertro på att vi kan t ex engelska perfekt, men det är ofta fel eftersom EU-byråkratispråket är komplicerat och lagtexter är något helt annat än att beställa mat på semesterresan utomlands... Tycker att Sverige bör värna svenska språket mer och beställa mer tolkning.

 

3. Svar: Ja absolut. Språkkunskaper ska inte vara avgörande för att t ex bli EU-parlamentariker eller minister. Inte heller ska det krävs goda kunskaper i andra språk för att förstå beslut som berör oss alla bosatta i EU. Det är ett demokratiproblem som är allvarligare än vad många tror.

 

4. Svar: Nej.

 

5. Svar: Svenska. Det gjorde jag alltid när jag satt i EU-parlamentet 1995-1999.

 

6. Svar: Ja det tycker jag. Det är en viktig demokratifråga för mig, se även svar på fråga 3. Eftersom EU sysslar med överstatliga beslut som gäller oss alla som bor i något land i EU så måste vi som medborgare kunna förstå och vara med och påverka. Kunskaper i andra språk ska inte kunna stoppa detta. Om man frångår denna princip så utestängs stora grupper i samhället och det vore förödande ur demokratisynpunkt.

 

7. Svar: Det är givetvis bra att kunna mer än ett språk, det håller jag med om. Beslut om undervisning är dock en nationell fråga och ingen EU kan och ska beslut om, även om jag alltså delar målsättningen med att man bör lära sig mer än ett språk.

 

8. Svar: Personligen tycker jag det är bra eftersom jag kan hygglig engelska men ingen franska. Ur ett svenskt perspektiv är väl kunskapen i allmänhet bättre i engelska än i franska.

 

Med bästa hälsningar

Ulf Holm
rikdagsledamot och kandidat till EU-parlamentet (MP), plats 4 på listan
[email protected]