Sprakforsvaret
   

Svar från Marita Ulvskog (Socialdemokraterna) 11/5 2009

 

Se Språkförsvarets frågor till kandidaterna till EU-parlamentet!

 

1. Svar: Den ursprungliga formuleringen hade varit starkare. Jag beklagar att utredningens förslag inte blev det slutgiltiga.
 

2. Svar: Det kan tolkas positivt; det finns en god och bred kunskap i andra språk hos oss svenskspråkiga. Vilket är viktigt. Inget land, inget språk är en ö. Det är en tillgång av stor betydelse att kunna kommunicera direkt med andra utan "mellanhänder".


Men det kan förstås också tolkas negativt. Att vi inte värnar vårt eget språk tillräckligt väl, att vi redan anglifierats till den grad att vårt värn fortsätter att försvagas. Att vi nöjer oss med en kommunikation med andra där dialogen förlorar precision och nyanser för att den inte utgår från svenska språket. 
 

3.  Svar: Ja, mycket viktigt. Men svårt attt veta om just språkfrågan påverkar synen på EU.
 

4. Svar: Nej.
 

5. Svar: Jag utgår från att jag kommer att kunna använda svenska.


 
6. Svar: Ja, absolut!

 

7. Svar: Bra målsättning. 

 

8. Svar: Vinner säkerligen i snabbhet. Men förlorar i den djupare, nyansrika dialogen. Utestänger parlamentariker som inte besitter sådana språkkunskaper eller har sin hemvist i något av de stora språken. Bidrar sannolikt på sikt till att de små språken utarmas ytterligare och förlorar legitimitet/användningsområden.


 
Med vänliga hälsningar
Marita Ulvskog,
kandidat i Europaparlamentsvalet
[email protected]