Sprakforsvaret
   

Svar från Amelia Andersdotter (Piratpartiet) 12/5 2009

 

Se Språkförsvarets frågor till kandidaterna till EU-parlamentet!

 

1. Svar: Jag vet inte om borttagandet av den meningen påverkar svenskars ageranden i Bryssel särskilt mycket, och jag håller nog faktiskt med om att den meningen inte bör finnas i lag (vore som att lagstifta att alla som representerar Sverige måste ha matchande strumpor.) Men det make:ar ingen sense alls att inte prata svenska i Bryssel i officiella sammanhang, och det har naturligtvis att göra med att man aldrig uttrycker sig så bra som på sitt modersmål.

 

2. Svar: Att svenska regeringen förmodligen anser att svenskar kan klara sig fram på engelska hjälpligt. Det är nog också mer sant här än i andra europeiska länder (bästa andraspråksengelskan i världen liksom).

Däremot är det lite tråkigt, mest på grund av de svårigheter vid självöversättning som kan uppstå. Mer om det nedan.

 

3. Svar: Piratpartiet vill öka transparensen inom EU ordentligt, så att medborgarna kan få bättre insyn i beslutsfattandet. Som en del av detta är det viktigt att EU-dokument som påverkar Sverige finns översatta till svenska och är lätt tillgängliga.

Jag tror att det påverkar medborgarnas syn på EU om dokumenten finns tillgängliga på svenska. Ett vanligt misstag man annars gör är att på egen hand översätta "committee" till "kommittée" istället för "utskott". Sedan sitter man och grämer sig för tusen kommittéer i Bryssel, när EU-byråkratin egentligen är slående lik den vi har på hemmaplan.

 

4. Svar:  Jag kan tala svenska, engelska och spanska, samt begränsat med japanska och franska.

 

5. Svar: Svenska, givetvis. Jag tror det skulle ses som konstigt annars. Alternativen, antar jag, är franska eller engelska.

 

6. Svar: Ja. Behövs inte motiveras! Jag ser språk som självändamål.

 

7. Svar: Jag tycker att det är ett bra mål och talar själv tre EU-språk flytande.

 

8. Svar: Jag tycker det är lite ledsamt, samtidigt som jag förstår. Engelska är oftast det första andraspråk man lär i Europa, så det är något de flesta har gemensamt.

 

Amelia Andersdotter
Kandidat till Europaparlamentet 2009
www.ameliatillbryssel.se

Kontakt:
Tel.:  +46 73 84 36 779
E-brev: [email protected]
IRC: Teirdez

12/5 2009