Sprakforsvaret
   

Svar från Hillevi Larsson (Socialdemokraterna) 22/5 2009

 


Se Språkförsvarets frågor till kandidaterna till EU-parlamentet!

 

1.  Svar: I officiella sammanhang bör svenskan användas. Dock ska man inte i alla informella sammanhang tvingas använda svenskan, däremot ska man självklart alltid ha möjlighet till tolk även i informella sammanhang och det bör dessutom eftersträvas för att värna vårt språk. Lagstiftningen måste vara tydlig, annars är det risk att man ändå bortser från den.

 

2. Svar:  Det kan ha många orsaker. Den troligaste är dock att svenskarna är bra på språk, och inte tycker det är nödvändigt med tolk. Men samtidigt har Sverige  ökat sin tolkning under senare år. Det är bra! Vi ska värna vårt språk och alla de parlamentariker som dessutom känner sig mer bekväma med att använda sitt eget språk.  Det är viktigt att vidmakthålla svenska språket på så många nivåer som möjligt inom EU, både för att svenskarna trots allt uttrycker sig bättre på sitt modersmål än på något annat språk, och det är också viktigt att använda sig av tolkning för att bibehålla kompetensen i svenska språket bland EU-tolkarna.

 

3. Svar: Vi måste stärka svenskan i alla sammanhang. Folk är oroliga för att EU ska köra över Sverige. Själklart ska vi kunna driva våra frågor på vårt eget språk och värna rätten till tolkning. Det bör gälla ALLA EU-språk. Svenskarna hänger självklart med bättre i EU-arbetet när vi använder svenska. Alla handlingar ska dessutom finnas på svenska så att svenska journalister, forskare och medborgare kan ta del av allt och förstå det. Givetvis ska EU-parlamentarikerna också ha tillgång till alla handlingar på svenska.


4. Svar: Nej, men jag är bra på engelska och kan kommunicera även på franska.

 

5. Svar: Svenska. (Ytterligare en poäng med det är att svenskar som ser utsändningarna på TV slipper höga den svenska tolken och får höra mig prata svenska i stället!)

 

6. Svar:  Ja, alla språk är lika viktiga eftersom alla länder är lika viktiga! Vi ska värna allas rätt att använda sitt eget språk och förstå EU-arbetet (vilket förutsätter tolkning) Tolkverksamheten ska dessutom hållas a jour så att den håller hög kvalitet.

 

7. Svar: Ja, det är berikande att lära sig fler språk. Möjligheten att lära språk bör ges tidigt, då man är som mest läraktig. Men självklart även genomsyra utbildningspolitiken högre upp i åldrarna också.
 

 

8. Svar: Vi ser inget problem med att engelskan är det dominerande arbetsspråket istället för franskan. Engelska är det språk som talas som andraspråk av flest européer och är dessutom ett världsspråk. För svenskarna är engelskan också ett naturligare val än franskan. Det ska inte förringa betydelsen för svenska ungdomar att vid sidan om engelska som första främmande språk studera franska och/eller tyska som andraspråk. De nordiska språken är också bra att lära sig, då förstår vi varandra bättre. T.ex. jag som bor i Skåne nära Danmark har god nytta av att kunna förstå vad danskarna säger.  Det är viktigt med goda språkkunskaper i främmande språk, även andra än engelska. Självklart är det inte heller fel att lära sig utomeuropeiska språk.

Hillevi Larsson

Socialdemokraterna

[email protected]