Sprakforsvaret
   

Brev till Luftfartsverket 6/7 2009

 

Till Luftfartsverket


Hej!

Vi har till vår förvåning noterat att LFV:s flygplatser sedan en tid tillbaka officiellt inte kallas just flygplats längre utan airport.

Av vilken anledning har man genomfört dessa namnbyten? Vi kan rent spontant tänka oss att motiven är att namnen ska låta mer ”internationella” samt att engelska är det officiella språket både inom nationell- och internationell luftfart.

Detta tycker vi dock inte är tillräckligt tungt vägande skäl för att våra flygplatser ska byta namn! Varför kan inte ett engelskt namn användas parallellt med det svenska officiella namnet, i de sammanhang det anses som nödvändigt? Som exempel har flygplatserna i våra grannländers huvudstäder sitt officiella namn på landets språk: Oslo Lufthavn, Københavns Lufthavne samt Helsingfors-Vanda Flygplats/Helsinki-Vantaan lentoasema.

Enligt vår bedömning är LFV:s namnbyten knappast heller förenliga med språklagen (SFS 2009:600) som trädde i kraft den 1 juli.

Där kan man bland annat läsa:


4 §   Svenska är huvudspråk i Sverige

10 § 1 Språket i domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra organ som fullgör uppgifter i offentlig verksamhet är svenska.

13 § 1 Svenska är Sveriges officiella språk i internationella sammanhang.
 

Med stöd av det ovan anförda och då LFV är ett statligt verk, anser vi att dess flygplatsers officiella namn skall vara på svenska.


Med vänliga hälsningar

Per-Owe Albinsson/Eva Bonnard-Sjögren/Tord Gyllenhammar/Thomas Görling/Klas Hjortstam/Per-Åke Lindblom/Susanne Ljung Adriansson/Hillo Nordström/Thomas Olausson/Ulf Parde/ Kjell Rindar/Cecilia Rydbeck/Fredrik Wennström

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret