Sprakforsvaret
   

Svar till medlemmar i nätverket Språkförsvaret om SL:s stationsutrop på engelska

 

Hej!

Stort tack för ditt brev och dina synpunkter angående SL:s stationsutrop på engelska.

Informationen i högtalarna på tunnelbanan otroligt viktig. Många människor har begränsad möjlighet att se vad som står på skyltar och informationstavlor, inte minst kan det handla om människor med synskador. Stationsutropen ett viktigt instrument för att värna tillgängligheten i SL-trafiken.

För att ännu fler ska välja att resa kollektivt och för att fler ska känna sig nöjda med sin resa är jag övertygad om att information på engelska är ett ytterligare komplement i det arbetet. Inte minst på grund av de faktorer du själv lyfter fram avseende turister och boende i Stockholm som inte talar eller förstår svenska.

Självklart är det även viktigt att arbeta med att stärka informationen om SL och kollektivtrafiken på andra språk än engelska. SL tillhandahåller därför information om resande och biljetter på en mängd olika språk. Synpunkter, tankar och idéer om hur denna information kan bli ännu bättre och mer tillgänglig är givetvis värdefulla.

Att förbättra trafikinformationen handlar således inte om att försöka introducera engelska som ett andra officiellt språk i Stockholm. Det handlar om att göra SL bättre och mer tillgängligt för alla.

Återigen ett stort tack för dina synpunkter och ditt mail om kollektivtrafiken.

Bästa hälsningar

Christer G Wennerholm
Trafiklandstingsråd