Sprakforsvaret
   

Svar från Luftfartsverket på brev från medlemmar i nätverket Språkförsvaret av den 6/7 2009

 

(Fredrik Wennström stod som avsändare av brevet)

Hej Fredrik!
 
Jag beklagar att ni fått vänta på svaret angående era synpunkter på våra flygplatsers namn dvs Flygplats eller Airport. Frågan har vandrat runt lite innan den hamnade där den hör hemma dvs hos mig. Dessutom har jag bett våra koncernjurister att kika på namnlagen.
 
LFV är verksam i en internationell bransch där vi dagligen använder såväl svenska som engelska. När vi såg över vår varumärkesstrategi för några år sedan valde vi att alla våra flygplatser skulle heta Airport. På det sättet får vi ett namn oavsett om vi kommunicerar i Sverige eller internationellt. De allra flesta i Sverige vet vad Airport betyder. Valet handlade alltså om att få en enhetlig namngivning av våra flygplatser. Vid den tiden fanns inte språklagen, men vår bedömning är att språklagen inte hindrar att vi kallar våra flygplatser Airport. När vi skriver om vår verksamhet på svenska använder vi givetvis det svenska ordet flygplats när vi skriver om flygplatser i allmänhet. Men när vi skriver om någon av våra flygplatser och använder fullständigt namn skriver vi NN Airport. Ett val vi alltså gjort för att vara tydliga och för att förenkla.
 
Med vänliga hälsningar
Björn Stenberg
Koncerninformation

Luftfartsverket
60179 Norrköping

6/10 2009