Sprakforsvaret
   

Svar till Björn Sundberg, Luftfartsverket

 

Hej Björn och tack för ditt brev.
 
Det återstår dock flera frågor:
 
På vilket sätt skulle er "varumärkesstrategi" bli lidande om namnen hade fått förbli svenska? Finns det exempel på det i andra sammanhang eller i något annat land? De nationella namnen verkar ju fungera utan problem i våra nordiska grannländer som nämns i det första brevet.
 
Varför går det inte att ha parallella namn, där det engelska namnet står under eller bredvid?
 
Att namnbytet skulle innebära "enhetlig namngivning" förstår jag inte. Om samtliga kallas "flygplats" är väl även det enhetligt?
 
Det kan tyckas vara en bagatell när man byter från "flygplats" till "airport". Problemet är dock att det bidrar till att urholka svenskan precis som på många andra håll i samhället. När till och med svenska myndigheter och verk inte anser att svenskan "duger", uppstår problem. Det är delvis därför språklagen nyligen har tillkommit.
 
Jag förstår mycket väl att era jurister gör just den bedömningen du nämner. I annat fall skulle ju det innebära att namnbytena måste "backas" med alla kostnader det medför. Det återstår bara att se om Justitieombudsmännen kommer till samma slutsats.
 
Med vänliga hälsningar
 
Fredrik Wennström